Ristijärven voimassa olevat kaavat

Yleiskaavat

Kirkonkylän yleiskaava 2035
Kaavaselostus      Liitteet

Iijärven - Ristijärven rantaosayleiskaava 
Kaavaselostus

Iijärven - Ristijärven rantaosaylseiskaavan muutos
Kaavaselostus

Saukkovaaran osayleiskaava alue 1
Kaavaselostus

Kemilän rantaosayleiskaava

Asemakaavat ja ranta-asemakaavat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kirkonkylän ajantasa-asemakaava

Saukkovaaran itäpuolen asemakaava

Saukkovaaran lakialueen asemakaava

Putkosjärven asemakaava

Emäjoen ranta-asemakaava Kartta1 Kartta2 Kartta3
Kaavaselostus       Liitteet Luontoselvitys  Arkeologinen inventointi  Arkeologinen inventointi täydennys

Kuorejärven ranta-asemakaava
Kaavaselostus 

Tervajärven ranta-asemakaava
Kaavaselostus  Luontoselvitys

Kemilän ranta-asemakaava

Multiniemen ranta-asemakaava

Aittolahden ranta-asemakaava

Liuskon ja Kuusirannan ranta-asemakaava