Ristijärven kunnan varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus muodostaa joustavan lasten päiväkotihoidon ja kotihoidon kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksessa lapsilla on aikaa leikkiä, opetella ja harjoitella yhdessä uusia ikä- ja kehitystasoaan vastaavia taitoja. Kaikilla on oikeus avoimeen, rehelliseen ja toiset huomioonottavaan vuorovaikutukseen suvaitsevaisuuden ja luottamuksen ilmapiirissä. Tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja lapsilähtöisyys ovat tärkeitä periaatteita. Lapsilla on mahdollisuus oppia ja kasvaa turvallisessa, välittävässä ja läsnäoloa korostavassa toimintaympäristössä.

Varhaiskasvatusvastaava

Varhaiskasvatusvastaavana toimii Sanna Klemetti, puhelin 044 7159 731, sanna.klemetti(at)ristijarvi.fi

Päiväkoti Saukonsilmu

Ristijärven kunnassa toimii yksi päiväkoti, päiväkoti Saukonsilmu, jonka osoite on Saukontie 2 - 4, 88400 Ristijärvi.

Henkilöstön yhteystiedot

  • Sanna Klemetti, päiväkodin johtaja, puhelin 044 7159 731
  • Outi Pulkkinen, lto 044 7159 740, outi.pulkkinen(at)ristijarvi.fi
  • Saukot 044 7159 234
  • Silmut  044 7159 364
  • Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset asiat 

Varhaiskasvatuksen hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Ristijärven varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Hoitovuorot on varattava eAsiointi-portaalin (linkki alla) kautta viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä. Ohjeita sähköisen järjestelmän käyttöön saa päiväkodilta.

https://sote.easiointi.fi/fi/web/ristijarvi-vaka

Päiväkotilapsia Ristijärvellä