Ristijärven kunnan varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus muodostaa joustavan lasten päiväkotihoidon ja kotihoidon kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksessa lapsilla on aikaa leikkiä, opetella ja harjoitella yhdessä uusia ikä- ja kehitystasoaan vastaavia taitoja. Kaikilla on oikeus avoimeen, rehelliseen ja toiset huomioonottavaan vuorovaikutukseen suvaitsevaisuuden ja luottamuksen ilmapiirissä. Tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja lapsilähtöisyys ovat tärkeitä periaatteita. Lapsilla on mahdollisuus oppia ja kasvaa turvallisessa, välittävässä ja läsnäoloa korostavassa toimintaympäristössä.

Ristijärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2022

Varhaiskasvatusvastaava

Vs. varhaiskasvatusvastaava Meeri Halonen, puhelin 044 7159 731, meeri.halonen(at)ristijarvi.fi

Päiväkoti Saukonsilmu

Ristijärven kunnassa toimii yksi päiväkoti, päiväkoti Saukonsilmu, jonka osoite on Saukontie 2 - 4, 88400 Ristijärvi.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen haetaan Wilman kautta tästä linkistä

Koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

https://ristijarvi.epalvelu.fi/services/ristijarvi/11202/revision/2/ 

Henkilöstön yhteystiedot

  • Meeri Halonen, vs.päiväkodin johtaja, puhelin 044 7159 731
  • Saukot 044 7159 234
  • Silmut  044 7159 364

 

 

Päiväkotilapsia Ristijärvellä