Kunta ja hallinto

Tässä Ristijärven kunnan verkkosivuston osiossa

Ristijärven kunnan tietosuoja ja -selosteet

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä tietosuojalaissa, julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisten toimintaa säätelevissä erityislaissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puhelin 044 7159 359
krista.salmela@ristijarvi.fi

Tietopyynnöt

Tietopyynnöt on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen

Ristijärven kunta
Tietosuojavastaava/Tiedonhallintasihteeri
Aholantie 25
88400 Ristijärvi

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista sekä asiarekisteristä

tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) 28 §:n mukaisesti.

Tiedonhallintalain mukaan Ristijärven kunta on tiedonhallintayksikkö.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kunnan asiakkaille yleiskuva siitä, miten Ristijärven kunnan asiarekisteri ja tiedonhallinta koostuvat.Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) edellyttämällä tavalla.

Ristijärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus valmistuu vuoden 2025 alkupuolella.

Lisätietoja:

Tietosuojavastaava 

Linkkejä

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjausvaatimus

Aholantie 25