Työ ja elinvoima

Ristijärven kuntastrategiassa on visio: mahdollisuuksien kunta, unelmien asuinpaikka vaaramaisemassa ja vesistöjen äärellä keskellä Kainuuta.

Ristijärven kunta kehittää aktiivisesti, yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa omiin vahvuuksiinsa perustuvaa elinvoimaa.

Kunnan elinvoimapalvelut koostuvat yritys- ja maaseutupalveluista sekä näitä tukevista hankkeista. Elinvoimapalveluiden tehtävänä on toteuttaa osaltaan kuntastrategiaa. Elinvoimapalveluiden tavoitteena on vaikuttaa yritysten ja työpaikkojen syntymiseen ja säilymiseen.

Ristijärven kunta tarjoaa yrityksille neuvontapalveluja ja toimitilajärjestelyjä. Se aktivoi kehittämishankkeita, osallistuu tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin.

Kunnan työllisyyspalvelut ovat merkittävässä roolissa elinvoiman kehittämisessä.