Ristijärven kunnan tietosuoja 

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä tietosuojalaissa, julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisten toimintaa säätelevissä erityislaissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puhelin 044 715 9714
S-posti yhteispalvelu(at)ristijarvi.fi

Tietopyynnöt

Tietopyynnöt on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen

Ristijärven kunta
Yhteispalvelu
Aholantie 25
88400 Ristijärvi

Ristijärven kunnan asiakirjoja koskeva tietopyynnöt suunnataan kunnan yhteispalvelupisteeseen, jossa ne rekisteröidään ja toimitetaan vastattavaksi asianomaiselle kunnan viranhaltijalle tai palvelualueelle.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista sekä asiarekisteristä
tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) 28 §:n mukaisesti.
Tiedonhallintalain mukaan Ristijärven kunta on tiedonhallintayksikkö.
Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kunnan asiakkaille yleiskuva siitä,
miten Ristijärven kunnan asiarekisteri ja tiedonhallinta koostuvat. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) edellyttämällä tavalla. Ristijärven kunnan tietoaineistoa
ei ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Ristijärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvausta valmistellaan. Täydentäminen ja päivittäminen on jatkuvaa.

 

Lisätietoja

 

Tietosuojavastaava 

Tietosuojaselosteet

Hallinto

Asianhallinta

Kesätyö

Luottamushenkilörekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Sopimusrekisteri

Vaalit

Vaaliluettelot

Vauvaraha

Yhdistysrekisteri

Yritysten yhteystietorekisteri

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivä- sekä kerhotoiminta

Esi- ja perusopetuksen rekisteri

Kainet-kirjastojen asiakasrekisteri

Koulukuljetusoppilasrekisteri

Nuorisotilat

Omatoimikirjaston kulunvalvonta

Oppilashuoltorekisteri

Tapahtumien ja leirien osallistujat

Varhaiskasvatuksen rekisteri

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Tekniset palvelut

Avainrekisteri

Henkilöstön puhelinrekisteri

Korjausavustusrekisteri

Maanvuokrarekisteri

Omavalvontarekisteri

Rakennusvalvontarekisteri

Vuokrasopimusten asiakasrekisteri

Yksityistieavustusrekisteri

Yritysten yhteystietorekisteri