Ristijärven sivistystoimen toiminta-ajatus

Ristijärven kunnan sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, kirjasto-kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen palvelut. Kunnassa toimii päiväkoti Saukonsilmu ja yksi perhepäivähoitaja, esi- ja perusopetusta antaa Ristijärven keskuskoulu. Kirjasto ja kulttuuripalveluja tuottaa Ristijärven kirjasto ja kuntalaisten hyvinvointia lisää vapaa-aikatoimen ohjaaja, jonka työalaan kuuluvat sekä nuoriso- että liikuntatoimen asiat.

Ristijärven kunta ostaa musiikkopiston palvelut Kainuun musiikkiopistolta Kajaanista  ja kansalaisopiston palvelut Paltamon kunnalta. Aikuisten perusopetuksesta huolehtii ostopalveluna Kainuun Opisto Mieslahdessa.

Tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset elinikäisen oppimisen edellytykset Ristijärvellä, luoda turvalliset peruspalvelut lapsiperheille sekä ylläpitää ja kehittää virkeää liikunta- ja  kulttuurielämää kaikille kuntalaisille junioreista senioreihin.

Linkkejä palveluihin:

http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/kongressi-ja-kulttuurikeskus-kaukametsa/kainuun-musiikkiopisto/musiikki

https://www.opistopalvelut.fi/paltamo/index.php?l=fi

http://www.kainuunopisto.fi