Kaavoitus ja maankäyttö

Näillä sivuilla julkaisemme vireillä olevat kaavat ja voimassa olevat kaavat sekä ajankohtaista tietoa kaavoituksesta.

Ristijärven kunnan karttapalvelusta löydät kaavakartat kaavamääräyksineen.

Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2023 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2023 (§ 25).

Kaavoituskatsaus on luettavissa täältä. Se on nähtävillä myös kunnanviraston asiointipisteellä.

Opas kaavoitukseen osallistumisesta

 Osallistun kaavoitukseen, kuntalaisen opas (opas aukeaa uuteen ikkunaan, pdf)

Paltamon Varsavaaran tuulivoimayleiskaava

Paltamon kunnassa on tullut vireille Varsavaaran tuulivoimayleiskaava. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma on nähtävillä 26.1.2022 alkaen. Suunnittelualue rajautuu Ristijärven kunnanrajaan, joten hankkeella on vaikutuksia myös Ristijärven kunnassa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf avautuu uudessa ikkunassa)

Hankkeessa tehdään myös ympäristövaikutusten arviontimenettely ja tästä lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA