Vesimittarin lukeman- ja kiinteistön omistajan vaihdoksen ilmoitus

 

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen

Vesi- ja jätevesilaskutus suoritetaan neljä kertaa vuodessa. Kolme arviolaskua ja yksi tasauslasku vuoden lopussa. Arviolaskut perustuvat edellisen vuoden kulutukseen.

Mittarin lukema tulee ilmoittaa pääsääntöisesti vesimittarin lukukortilla. Mittarinluku kortit postitetaan asiakkaille marras-joulukuun vaihteessa.

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa myös oheisella lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen:  vesiosuuskunta@ristijarvi.net.

 

Kiinteistön omistajanvaihdoksesta ilmoittaminen

Kiinteistön omistajan vaihtuessa uuden omistajan tulee ilmoittaa:

Entisen omistajan nimi, kiinteistön osoite ja  entinen laskutusosoite. 

Vesimittarin numero ja omistajan vaihdos päivän vesimittarin lukema.

Uuden omistajan nimi ja  laskutusosoite, jos ei ole kiinteistön osoite. Kopio kiinteistön kauppakirjasta, tarpeeton yliviivattu esim. kauppahinta.

Uudesta kiinteistön omistajasta (omistajista) tulee osuuskunnan jäsen kun osuuskunnan hallitus on käsitellyt omistajan vaihdoksen. Tiedot pitää toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: vesiosuuskunta@ristijarvi.net, tai paperisena osoitteeseen

Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta
Aholantie 14
88400 RISTIJÄRVI