Vanhuspalvelut

Ikäihmisten palvelut tuottaa Kainuun hyvinvointialue. Ne löytyvät osoitteesta https://hyvinvointialue.kainuu.fi/ikaihmiset
 
Hoivakoti Attendo Onnentupa toimii Ristijärven palvelukeskuksessa, jossa on myös terveysasema, keskuskeittiö ja Ristijärven kunnan päiväkoti.
 
Ristijärven palvelukeskus, jossa sijaitsevat hoivakoti Attendo Onnentupa, terveysasema, keskuskeittiö ja Ristijärven kunnan päiväkoti.
 

Ristijärven hyvinvointipalvelut

Kaikki Ristijärven hyvinvointipalvelut löytyvät osoitteesta

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/haku?search=Ristijärvi

KELAn palvelut

Kelan palvelut löytyvät osoitteesta https://www.kela.fi/henkiloasiakkaat

Kotipalveluaterioiden ruokalistat

Kotipalveluateriat toimittaa Compass Group Finland Oy, puhelin 010 729 5438 (avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00), ateriapalvelu@amica.fi.

Koko Kainuun alueen viiden viikon ruokalista löytyy täältä.

Ravitsemusportaali

Tämän linkin takaa löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta. Portaali on suunnattu ikääntyneille ja heidän läheisilleen.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on luonut portaalin Ruokavirasto.fi:n alaisuuteen. Se on osa hanketta Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön, ja sen tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ratsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemustta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.