Esi- ja perusopetus

Ristijärven esi- ja perusopetuksen arvoiksi on yhteistyössä lasten ja heidän perheidensä, kuntalaisten sekä kunnan luottamushenkilöiden kanssa valittu ristijärveläisiä lähellä olevia arvoja, joita pyrimme huomioimaan ja toteuttamaan opetus- ja kasvatustyössä.

Ristijärven esi- ja perusopetuksen arvot

Haluamme oppia tuntemaan oman kotikuntamme ja Kainuun erityispiirteet ja oppia liikkumaan kaikkina vuodenaikoina lähiluonnossa. Kotiseuturakkauden lisäksi arvostamme terveellisiä elämäntapoja, liikunnallisuutta ja itsestä, läheisistämme ja luonnosta huolehtimista. 

Haluamme kasvaa yhteistoiminnallisiksi, toiset ihmiset huomioon ottaviksi ihmisiksi, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Päämäärään pyrimme muun muassa kummioppilaiden, tukioppilastoiminnan, seurayhteistyön, lukukummien ja juniori-seniori työn kautta.

Pyrimme löytämään sisäisen yrittäjyytemme ja omatoimisuuden, sen luovan hulluuden, jolla saamme pienessä kunnassa positiivisesti voimavarat  yhteen. Arvostamme pitkäjänteistä toimintaa ja sisukkuutta. Pienikin voi olla kaunista.

Esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Ristijärven esi- ja perusopetuksessa noudatetaan OPH:n uusimpiin ohjeisiin perustuvia opetussuunnitelmia. Esi- ja perusopetuksen työtä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti moniammatillisessa ja yli kuntarajojen tapahtuvassa yhteistyössä. Osa kunnan opetushenkilöstöstä on yhteistä Hyrynsalmen perusopetuksen kanssa. Kuntamme opettajat ja muu henkilökunta on pätevää ja työhönsä hyvin sitoutunutta.

 • Kunnan sivistyspäällikkönä ja keskuskoulun rehtorina toimii Tiinaliisa Portano, tiinaliisa.portano(at)ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 334.
 • Vararehtori Juha Salo, juha.salo(at)edu.ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 745.
 • Koulun kanslisti, kuljetusasiat Erja Mähönen, erja.mahonen(at)ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 353.
 • Laaja-alainen erityisopettaja Mervi Hälinen, mervi.halinen(at)edu.ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 361.
 • Opo Tuula Väisänen, tuula.vaisanen(at)edu.ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 374.
 • Esiopetusluokka toimii Keskuskoululla. Esiluokanopettajana toimii Satu Leinonen(at)edu.ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 301.
 • Iltapäiväkerhon vastaava ohjaaja Niina Vierma-Juntunen, puhelin 044 7159 733.
 • koulukuraattori Tanja Pöllänen tanja.pollanen(at)edu.suomussalmi.fi, p. 044 777 3056
 • kouluterveydenhoitaja Jonna Juntunen jonna.m.juntunen(at)kainuu.fi 044 288 5366
 • koulumiekkari Pirjo Kivijärvi, pirjo.kivijarvi(at)kainuu.fi p. 044 797 4201 
 • perheneuvolan psykologi Maria Silvasan, maria.silvasan@kainuu.fi; 044- 710  1869

Perusopetuksen verkkosivut

Perusopetuksen omat sivut löytyvät osoitteesta https://www.edu.ristijarvi.fi

Ristijärveläisnuoria maastopyöräreittien avajaisissa loppukesästä 2020.

Ristijärveläisnuoria maastopyöräreittien avajaisissa loppukesästä 2020 Keskuskoulun rehtorin kuvaamina.

Kouluruokailu

Kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää. Sen tehtävänä on edistää oppimista, kouluviihtyvyyttä, ruokaosaamista ja ruokatajun syntymistä. Kouluruokailu rytmittää luontevasti koulupäivää ja antaa energiaa ja lisää opintoihin keskittymiskykyä. Lautasmallin mukainen ruokailu tukee lasten ja nuorten jaksamista, kasvua ja painon tervettä kehitystä. Keskeistä suomalaisen maksuttoman kouluruokailun vaikuttavuudelle on, että jokainen oppilas saa täysipainoisen, monipuolisen kouluaterian.

Maksuttomuudella taataan se, että jokainen lapsi ja nuori saa ainakin kerran päivässä lämpimän ruuan ja pitkän työpäivän aikana välipalan. Aterioiden välttely, korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla tai niukka syöminen johtavat terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin. Niukka syöminen kouluaterialla saattaa altistaa makeille mieliteoille iltapäivällä ja epäterveellisten välipalojen nauttiminen vaikuttaa suoraan sekä yleis - että suunterveyteen. Meillä Kainuussa on valitettavasti Suomenkin mittakaavassa eniten lievästi ylipainoisia tai ylipainoisia lapsia ja nuoria, joten meidän tulee kiinnittää terveellisiin ruokailutottumuksiin erityisesti huomiota. (TeaViisari 2017).

Myös välipalaa tarjotaan

Ristijärven kunta on päättänyt elokuussa 2018, että oppilaat, joiden koulu päättyy vasta 14.30 saavat koululta välipalaksi näkkileipää ja maitoa kello 13.30 välitunnilla.

Välipalalla on suuri merkitys erityisesti pikkuoppilaiden jaksamisen ja keskittymiskyvyn kannalta ja toisaalta koulumme isojen, paljon liikkuvien nuorten kannalta. Näin kaikki jaksavat paremmin iltapäivän viimeiset tunnit, ja pystyvät keskittymään koulun kannalta tärkeimpään, oppimiseen, myös viimeisillä oppitunneilla.

Juttuja Keskuskoulusta

Juttupalstalla on juttuja, jotka kertovat koulutyöstä ja koululaisista Keskuskoulussa.

Keskuskoululla on pienen kunnan lasten eteenpäin pääsylle keskeinen merkitys

Opiskelu Keskuskoulussa on osallistavaa ja motivoivaa

ESI- JA PERUSOPETUKSEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA  2021-22

 

lukuvuosi              ti 10.8.2021-4.6.2022

                            188 työpäivää

syyslukukausi       ti 10.8.- ti 21.12.2021

                            90 työpäivää

kevätlukukausi     ma 10.1.- 4.6.2022

                            98 työpäivää

syysloma              vko 42, 18. -24.10.2021

joululoma              ke 22.12.2021 - su 9.1.2022

urheiluloma           vko 10, 7. - 13.3.2022

pääsiäisloma         pe 15. - ma 18.4.2022

itsenäisyyspäivä    ma 6.12.2021

helatorstai              26.5.2022

 

 

ESI- JA PERUSOPETUKSEN LOMA- JA TYÖAJAT LUKUVUOSI  2022 - 23

                              187 työpäivää

lukuvuosi               ti 9.8.2022- 3.6.2023

syyslukukausi        ti 9.8.2022 - ke 21.12.2022

                              89 työpäivää

kevätlukukausi       ma 9.1.-3.6.2023

                               97 työpäivää

 

syysloma                vko 42, 17. -23.10.2022

joululoma                to 22.12.2022- su 8.1.2023

urheiluloma             vko 10, 6. -12.3.2023

pääsiäisloma          to 7. - ma 10.4.2023

itsenäisyyspäivä     ma 5 - ti 6.12.2022

vappu                      ma 1.5.2023

helatorstai               to 18.5.2023