Opiskelu Keskuskoulussa on osallistavaa ja motivoivaa

16.9.2019

Opiskeluun Ristijärven Keskuskoulussa tutustuttavat luokanopettaja Juha Salo ja oppilas Vinja Väisänen samoin kuin lehtori Arto Koivukangas, tekstiilitöiden ja kuvataiteen opettaja Sirpa Mikkonen ja erityisopettaja Mervi Hälinen.

Luokanopettaja Juha Salon 5. - 6.-luokkalaisilla on meneillään äidinkielen tunti. Oppilaat ovat kirjoittaneet iBookiinsa tarinan kesästään. Vinja Väisänen avaa tarinansa. Jo Vinjan pohjatarina on hyvin sujuvan tuntuinen. Opettaja opettaa adjektiiveja, ja oppilas lisää tarinaansa tietyt adjektiivit - näin tarina elävöityy. Opettaja opettaa, mitä erisnimet ovat, ja oppilaat lisäävät tarinaansa erisnimiä - tarinaan tulee henkilökohtaisuutta. Lopuksi opetetaan vielä verbit, ja oppilaat lisäävät tarinaansa verbejä. Jopa kulkevat tarinat eteenpäin.

"Murretta saa käyttää. Saa toteuttaa itseään. Pääasia on, että tarinassa on kunnon virkkeitä, päälauseita ja sivulauseita", kuvailee Juha Salo.

Oppilas suunnittelee muistiinpano-oppikirjan kustakin oppiaineesta. Oppilaat tekevät muistiinpanoja kirjaansa Book Creator -ohjelmalla. Ohjeet tulevat Classroomin kautta.

Kuvassa on Vinja Väisäsen esimerkki muistiinpano-oppikirjan sivusta.

Kelpaapa Keskuskoulussa opiskella matematiikkaa ja musiikkia

Lehtori Arto Koivukankaalla on meneillään kemian tunti. "Atomit pyrkivät oktettiin", sanoo Arto, ja oppilaat tekevät "täyden ulkokuoren". Myös kloorin pistemallia käsitellään.

Arto opettaa valinnaista musiikkia yläkoululaisille. Hän itse on harrastanut musiikkia kuudennelta luokalta lähtien.

8. - 9.-luokkalaisilla voi olla pitkä valinnainen musiikki, jolloin soitetaan ja opetellaan uusia lauluja. Keväällä järjestetään perinteinen taito- ja taideaineiden TAKK-tapahtuma, jossa esiintyminen on selkeä tavoite työskentelylle. TAKK-tapahtuma on avoin ja maksuton kuntalaisille.

Arto opettaa teknologiatunneilla muun muassa ohjelmoimaan legorobotteja, tietokonetekniikkaa, laitteiden rakentamista, videoeditointia ja peliohjelmointia. Hän suosii avoimen lähdekoodin ohjelmia.

Artolla on käynnissä 11. vuosi Keskuskoululla. "Olen saanut väännettyä pitkäaikaiset harrastukseni työn osaksi. Opetan aineita, jotka kiinnostavat itseä - haluan jakaa innostusta. Oppilaille on löytynyt ahaa-elämyksiä näistä aiheista", hän hehkuttaa.

Mitä kädentaitoja oppilaat oppivatkaan!

Sirpa Mikkonen opettaa tekstiilitöitä ja kuvataidetta. Hän selostaa, mitä aineita oppilaat voivat valita: 1. - 2.-luokkalaisilla on valinnaisena yksi viikkotunti joko liikuntaa tai kuvataidetta. Kolmos-neloset voivat valita liikunnan, kuvataiteen tai käsityön. 5. - 6.-luokkalaiset voivat valita musiikin tai kotitalouden, 7.-luokkalaiset musiikin tai kuvataiteen ja 8. - 9.-luokkalaiset voivat valita kuusi tuntia viikossa valinnaisaineista, joita ovat kielet (venäjä, saksa, espanja), kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, puheilmaisu ja musiikki.

Käsitöitä kuitenkin opetetaan esikoulusta seiskaan asti pakollisena. Käsityöt sisältävät tekstiilityön ja teknisen työn, ja numero annetaan oppiaineesta käsityö.

"Juha Salon kanssa opetetaan porukassa joustavasti molempia käsitöitä", kertoo Sirpa.

Ompelukoneen hallinnan opettelu aloitetaan kolmoselta. Sukan kantapään tekemiseen opetetaan eri tekniikoita. Parsiminen, joka ennen oli niin tärkeää, on poistunut opetussuunnitelmasta.

"Lankatekniikat, neulonta, kudonta, virkkaus, huovutus, painanta, kaavojen käyttö", luettelee Sirpa aiheitaan. "Eri vuosina yritän aiheita vaihdella", hän jatkaa. "Jokaiseen työhön tulee aina jotakin oppilaan omaa. Voi valita kankaan, miettiä muotoa, värivalintoja, tekniikkaa..."

Sirpa näyttää vitriinistä yhtä esimerkkiä kankaan kuvioinnista, värjäyksestä ja maalauksesta.

Eettisyys ja ekologisuus ovat mukana opetuksessa. Kierrätykseen liittyvä työ voidaan tehdä esimerkiksi ylijäämämateriaaleista tai tehdään kirpputorivaatteiden muokkausta omaan käyttöön.

Kuvataidetta Sirpa opettaa vitosista ylöspäin. Opetuksessa on tutkittu Antiikin Kreikan taidetta ja tehty liikkuvia rautalankapatsaita. Kuvataiteessa oppilaat ovat myös maalanneet kouluun tuomiaan kiviä vaikkapa siiliksi tai ketuksi sen mukaan, mihin kiven muoto on innostanut.

Käytössä ovat monenlaiset materiaalit ja välineet. Kuvataideluokkaan mennään oppilaiden taidokkaasti maalaaman oven kautta. Koulun muidenkin luokkien ovia kaunistaa oppilaiden tekemät maalaukset, ja koulun rappukäytävään on maalannut Ristijärven luontoa kunnioittaen viehkeät maalaukset entinen oppilas Taina Savikko.

Sirpa on ollut Keskuskoululla opettajana 14 vuotta. Hän on käynyt Käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen ja toiminut kankaankudonnan opettajana aikaisemmin. Hänellä on myös luokanopettajan pätevyys.

"Olen viihtynyt", sanoo Sirpa.

Erityisopetus oppilaiden tukena

Mervi Hälinen on laaja-alainen erityisopettaja. Hänen työnkuvansa on monipuolinen – oppilaita on esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan asti.

Toisinaan hän työskentelee samanaikaisopettajana luokassa luokanopettajan tai aineenopettajan työparina. Välillä hänellä saattaa olla oppilas yksittäin tai pienempi ryhmä omassa työtilassaan.

Erityisopetus painottuu äidinkielen, kielten ja matematiikan opintojen sekä opiskelutaitojen ja lukemis- ja kirjoittamistaidon tukemiseen. "Olen pyrkinyt siihen, että jäisi aikaa pienten oppilaiden puheopetukselle", Mervi kertoo. "Myös hienomotoriikkaa ja kynän käyttöä tuen, samoin karkeaa motoriikkaa - tasajalkahyppyjä, yhden jalan hyppyjä. Tärkeää työssäni on opiskelutekniikan ja toiminnan ohjaus."

Mervi on mukana myös VSOP-tunneilla (vuosiluokkiin sitoutumaton opetus) eli esi- ja alkuoppilaiden sekaryhmien opetuksessa. Kerran viikossa on suunnittelutunti, jossa valitaan VSOP-tuntien teema. Teeman perusteella oppilaat ryhmitellään viidestä kahdeksaan ryhmään, joissa jokaisessa on oma ohjaaja. Nyt on aloitettu liikenneturvaan liittyvillä teemoilla.

Moniammatillinen oppilashuoltotyö on tärkeä osa hänen työtään. "Meillä käy koulupsykologi viikoittain ja kuraattori on Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Ristijärven yhteinen. Hän ratkoo haasteita kaverisuhteissa ja luokan ilmapiirissä ja muussa sellaisessa. Mielenterveyshoitaja, koulukielellä miekkari, käy koululla vähintään kerran kuussa, tarvittaessa tiheämminkin".

Keskuskoululla työskentelee erityisopetuksen tiimissä viisi koulunkäynninohjaajaa ja erityisluokanopettaja oppilaiden tukena Mervin lisäksi. Koko koulun henkilöstö - opettajat, siistijät, ruuanjakelija ja talonmies - ovat tärkeä osa oppilaiden kasvuyhteisöä.

Terveydenhoitaja käy Keskuskoululla torstaisin ja koululääkäri määrävuositarkastusten yhteydessä.

Mervi on myös KiVa-opettaja, eli hän selvittelee Koivukankaan Arton kanssa esimerkiksi kaverisuhderiitoja. Luokanopettajat ovat työssä aina mukana, tarvittaessa rehtorikin. Tukioppilasohjaajana hän on Elisa Pääkkösen kanssa. Elisa on vapaa-ajan ohjaaja, ja hänestä tulee Juttupalstalle oma juttunsa.

Mervi on opiskellut ensin maisterin tutkinnon Joensuussa, ja sitten hän on erikoistunut Jyväskylässä.

Kysymykseen, miten noin laaja-alaiseen ja vaativaa työhön riittävät voimavarat, Mervi vastaa: "Onnistumiset voimaannuttavat."