Ehkäisevän päihdetyön ja hyvinvointityön työryhmä 2021 - 25

Mirva Kytömäki

Hytekoordinaattori, kunnan vapaaa-aikaohjaaja

Pasi Kurkinen

Kansanterveyshoitaja

Sanna Laine

Kainuun sote, neuvolapalvelut

Hannu Liljeblad

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Matilda Veijola-Pyykkönen

Rivary

Irene Piipponen

Lasten ja nuorten parlamentti

Tiinaliisa Portano

Rehtori/sivistyspäällikkö

Kunnan johtoryhmä
Kunnan nuorisovaltuusto
Kunnan vammais - ja vanhusneuvosto
Lasten ja nuorten parlamentti

Hyvinvointikertomus ja -raportit

Kunta tekee vuosittain hyvinvointiraportit ja viisivuosisuunnitelmat kuntalaisten hyvinvoiniin tilasta ja suunnitelmat, miten hyvinvointia voitaisiin yhteistyössä lisätä. Kunta toteuttaa vuosittain kuntalaisille hyvinvointikyselyn. Saadun palautteen pohjalta kunnan toimintoja kehitetään. Eri ryhmille järjestetään vuosittain tilaisuuksia. Mökkiläis-, yritys- ja yhdistystapaamisia sekä yleisiä tapaamisia järjestetään vuosittain.

Laaja hyvinvointikertomus 2021 - 2025

Vuosittainen hyvinvointiraportti 2021