Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta

Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta on perustettu 1960 palvelemaan Ristijärven kirkonkylän keskustaajaman vesi- ja viemärihuoltoa varten. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluita pääasiassa jäsenille. Lisäksi osuuskunta voi tarjota jäsenten kiinteistöjen vesihuoltolaitteiston kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä palveluita. Osuuskunta voi tarjota edellä tässä kohdassa tarkoitettuja palveluita myös toisille vesihuoltolaitoksille sekä harjoittaa muuta toimialaan liittyvää tai sitä tukevaa toimintaa. Tarjoamme puhdasta Kainuulaisesta vaaramaisemasta peräisin olevaa vettä kotitalouksille ja yrityksille. Toimittamamme vettä ei käsitellä, vaan se johdetaan sellaisenaan kuluttajille. Veden laatua seurataan Kainuun ELY:n  valvontatutkimisohjelman mukaisesti.


Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta huolehtii talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Ristijärven kunnan taajamassa