Tonttiliittymän rakentaminen

Uuden kiinteistön vesi- ja viemäriliittymistä varten osuuskunta antaa liittymiskohtaa varten koskevat tiedot. Suunnittelun lähtötietoja ovat liittymiskohta, vesijohdon liittymiskohta ja jätevesiviemärin liittymiskorkeus.

Liittymissopimukset Saukkovaaran alueella, sekä asemanseudun alueella tehdään Ristijärven kunnan ja liittyjän välillä. Veden toimituksesta ja jätevesien käsittelystä vastaa Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta.

Uudisrakennusta koskevat lähtötiedot, rakentajan tulee toimittaa Ristijärven Vesihuolto-osuuskunnalle liitettävän kiinteistön vesijohto- sekä viemäröintisuunnitelmat.

Suunnitelmat tulee suunnitella ja rakentaa Suomen rakentamismääräyskokoelman D 1 mukaisesti. Suunnitelmat  pitää toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: vesiosuuskunta@ristijarvi.net, tai paperisena osoitteeseen

Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta
Aholantie 14
88400 RISTIJÄRVI

Osuuskunnan hallitus suosittelee uuden liittyjän hakemaan samalla osuuskunnan jäsenyyttä, jos liittyjä ei ole ennestään osuuskunnan jäsen. Omakotikiinteistön jäsenyys osuuskunnan sääntöjen mukaan maksaa ( 10 osuutta ) 50,50 €.

Osuuskunnan jäsenellä on oikeus osallistua osuuskuntakokouksiin, jossa hänellä on 1 ääni ja voi olla näin 
vaikuttamassa osuuskunnan päätöksiin.