Rakentaminen ja ympäristönvalvonta

Näillä sivuilla kerromme sähköisestä lupamenettelystä, rakennusjärjestyksestä, rakennusvalvonnasta ja ympäristönvalvonnasta.

Sähköinen lupakäsittely

Ristijärven kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn: kaikki rakentamisen luvat (rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja työnjohtajaluvat sekä toimenpideilmoitukset) haetaan ja käsitellään Lupapiste-palvelussa, jonne pääset tuosta linkistä tai osoitteesta https://www.lupapiste.fi/login/fi.

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvonta antaa ohjausta ja neuvontaa rakentamiiseen liittyvissä lupa-asioissa. Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakentamisen lupia ovat

 • rakennusluvat
 • toimenpideluvat
 • toimenpideilmoitukset
 • purkamisluvat
 • työnjohtajaluvat.

Luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta, jonne pääset tuosta linkistä tai osoitteesta https://www.lupapiste.fi/login/fi. Palvelussa hanke voidaan valmistella alusta loppuun rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisen yhteistyönä. Palvelussa on käytössä myös sähköinen neuvontapyytö, eli voit esimerkiksi ennakkoon varmistaa, tarvitsetko lupaa vai et.

Palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä käyttökerralla joko pankkitunnuksissa tai mobiilivarmenteella. Jatkossa kirjautuminen tapahtuu sähköpostiosoitteellasi ja itse luomallasi salasanalla.

Kirjaudu Lupapiste-palveluun tai anna pääsuunnittelijalle valtuutus tehdä hakemus puolestasi. Hakemuksen tekeminen alkaa ilmoittamalla kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä sähköisesti neuvoa viranomaiselta hankkeen eri vaiheissa. Palvelu ohjaa yhteydenottosi oikealle viranomaiselle.
 
Lupapiste-palvelu on ajasta ja paikasta riippumaton, tarvitset vain internet-yhteyden. Voit kirjautua Lupapisteeseen täältä. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lupapalvelua, hakemuksen voi tehdä myös paperisena. Myös paperinen hakemus siirretään sähköiseen järjestelmään, joten luvan käsittely ja päätös tapahtuu aina sähköisesti.

Ristijärven kunnan rakennusvalvonnan maksut

Rakennusjärjestys

Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen edistämiseksi ja kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimiseksi sekä hyvän, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumiseksi ja säilyttämiseksi.

Ristijärven kunnan rakennusjärjestys

Lomakkeita

Maisematyölupa
Rakennus- ja toimenpidelupahakemus
Toimenpideilmoitus
Työnjohtajahakemus/ilmoitus
Naapurin kuuleminen
Jätevesiselvitys
Jatkoaikahakemus
Maalämpöjärjestelmän tarkastusasiakirja
Tiekunnan yksityistien avustushakemus
Asumisavustushakemus (talotiet)

Poikkeuslupahakemus on valtakunnallinen. Se täytetään ainoastaan paperisena. Poikkeuslupahakemukset käsittelee kunnanhallitus

Poikkeuslupahakemus

Ympäristönvalvonta

Ristijärven kunnan ympäristöviranomaisena toimii lupa- ja valvontalautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa kuntayhteistyön kautta kaksi ympäristötarkastajaa.

Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Lupa- ja valvontalautakunnan tehtävät ja toimivalta on kirjattu Ristijärven kunnan hallintosääntöön.

Lupa ja valvontalautakunta toimii

 • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
 • maa-aineslain tarkoittamana kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena
 • ilmansuojeluviranomaisena
 • ympäristönsuojelulain kunnan ympäristölupaviranomaisena
 • ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena

Lisäksi lupa- ja valvontalautakunta hoitaa

 • vesilain määräämät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät
 • maastoliikennelain määräämät ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

Linkit lupahakemuksiin

Ympäristölupa
Vesilupa
Maa-aineslupa
Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
Koeluonteinen toiminta

Patterointi-ilmoitus
Leirintäalueilmoitus
Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
Maisematyölupa