Rakentaminen ja ympäristönvalvonta

Näillä sivuilla kerromme sähköisestä lupamenettelystä, rakennusjärjestyksestä, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta.

Sähköinen lupakäsittely

Ristijärven kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn: kaikki rakentamisen luvat (rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maisema- ja työnjohtajaluvat sekä toimenpideilmoitukset) haetaan ja käsitellään Lupapiste-palvelussa

Ristijärven kunnan rakennusvalvonnan maksut

Ristijärven kunnan rakennusjärjestys

Lomakkeita

Maisematyölupa

Rakennus- ja toimenpidelupahakemus

Toimenpideilmoitus

Työnjohtajahakemus/ilmoitus

Naapurin kuuleminen

Naapurin suostumus

Jätevesiselvitys

Jatkoaikahakemus

Maalämpöjärjestelmän tarkastusasiakirja

Tiekunnan yksityistien avustushakemus

Asumisavustushakemus (talotiet)