Asuminen ja ympäristö

Täältä löydät tietoja yhdyskuntateknisistä palveluista - esimerkiksi jätehuollosta - lupa-asioista, kaavoituksesta, vuokra-asunnoista, tonteista sekä joukkoliikenteestä.

Asuminen ja ympäristö -sivuilla esittelemme myös Ristijärven kyliä. Valmiina ovat jo esittelyt kirkonkylästä, Pihlajavaarasta, Pyhännänkylästä ja Hiisijärvestä. Lopuista kylistä teemme esittelyjä sitä mukaa kuin ennätämme.

Meillä on myös kuvaus vesistöstämme ansiokkaine karttoineen.

Lisäksi esittelemme asuinympäristömme eläimiä ja kasveja käyttäen kuvaajaverkostomme kuvia ja kertomuksia kuvauskohteista.

Kartta Ristijärvestä

Tämä kartta kertoo, mistä Ristijärvi on saanut nimensä. Lisätietoa voit lukea Vesistö-sivultamme. Kartan on Maanmittauslaitoksen aineiston pohjalta tehnyt Ulla-Maija Oikarinen.