Asuminen ja ympäristö

Täältä löydät tietoja yhdyskuntateknisistä palveluista - esimerkiksi jätehuollosta - lupa-asioista, kaavoituksesta, vuokra-asunnoista, tonteista sekä joukkoliikenteestä.

Asuminen ja ympäristö -sivuja täydennetään - kuhan koppeuvuttaan - sivuilla, jotka käsittelevät Ristijärven kyliä, asuinympäristömme eläimiä, kasveja ja vesistöä.