Kouluruokailu

Kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää. Sen tehtävänä on edistää oppimista, kouluviihtyvyyttä, ruokaosaamista ja ruokatajun syntymistä. Kouluruokailu rytmittää luontevasti koulupäivää ja antaa energiaa ja lisää opintoihin keskittymiskykyä. Lautasmallin mukainen ruokailu tukee lasten ja nuorten jaksamista, kasvua ja painon tervettä kehitystä. Keskeistä suomalaisen maksuttoman kouluruokailun vaikuttavuudelle on, että jokainen oppilas saa täysipainoisen, monipuolisen kouluaterian.

Maksuttomuudella taataan se, että jokainen lapsi ja nuori saa ainakin kerran päivässä lämpimän ruuan ja pitkän työpäivän aikana välipalan. Aterioiden välttely, korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla tai niukka syöminen johtavat terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin. Niukka syöminen kouluaterialla saattaa altistaa makeille mieliteoille iltapäivällä ja epäterveellisten välipalojen nauttiminen vaikuttaa suoraan sekä yleis - että suunterveyteen. Meillä Kainuussa on valitettavasti Suomenkin mittakaavassa eniten lievästi ylipainoisia tai ylipainoisia lapsia ja nuoria, joten meidän tulee kiinnittää terveellisiin ruokailutottumuksiin erityisesti huomiota. (TeaViisari 2017).

Myös välipalaa tarjotaan

Ristijärven kunta on päättänyt elokuussa 2018, että oppilaat, joiden koulu päättyy vasta 14.30 saavat koululta välipalan.

Välipalalla on suuri merkitys erityisesti pikkuoppilaiden jaksamisen ja keskittymiskyvyn kannalta ja toisaalta koulumme isojen, paljon liikkuvien nuorten kannalta. Näin kaikki jaksavat paremmin iltapäivän viimeiset tunnit, ja pystyvät keskittymään koulun kannalta tärkeimpään, oppimiseen, myös viimeisillä oppitunneilla.