Kerhotoiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomen malli on mahdollistanut uusien kerhotoimintojen käynnistämisen koulussa. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Harrastamisen Suomen mallin pilottikaudella syksyllä 2021 lasten ja nuorten toiveisiin pohjautuvat kerhot aloittivat toimintansa. Harrastamisen Suomen mallin tuella aloitettujen kerhojen lisäksi on koulun omia kerhoja sekä iltapäivään sijoittuvia kerhoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kerhoja yhteistyössä toteuttamassa ovat koulu, 4H, Pyry, Paltamon kansalaisopisto ja liikuntatoimi.

Käynnissä olevia Harrastamisen Suomen mallin kerhoja ovat lukukaudella 2023 - 2024 liikuntakerhot, uinti- ja puuhakerhot sekä läksyparkki. Lisäksi opetushallitus on myöntänyt avustusta kerhojen järjestämiseen kyseiselle lukukaudelle. Koulussa järjestetään vuosittain kysely, jolla kartoitetaan lasten ja nuorten toiveita mielekkään kerhotoiminnan järjestämiseksi. Toiveisiin ja tarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Harrastamisen Suomen mallin kerhokoordinaattorina Ristijärvellä toimii vapaa-ajanohjaaja Mirva Kytömäki, puhelin 044 7159 310, mirva.kytomaki@ristijarvi.fi.

Kerhotoiminta 2023 - 2024

Uintikerho ja Puuhis 2024

Kevätlukukausi 2024

Kerhotoimintaan voi tulla vielä muutoksia, mutta niistä ilmoitetaan erikseen.

Kuvia kerhotoiminnasta

Kolmasluokkalaisen käsityökerhossa tekemä laukku.

Välipalakerho.

Liikuntakerho.