Sidonnaisuusrekisteri

Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ketkä ovat ilmoitusvelvollisia

Kunnassa ilmoitusvelvollisia ovat:

-kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
-valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
-lupa- ja valvontalautakunnan jäsenet ja varajäsenet
-lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
-kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
 sekä
-kunnanjohtaja
 
Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä.
Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee myös kunnanhallituksen jaostoa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.
 

Sidonnaisuudet 2023

Sidonnaisuusilmoitus

Tietosuojaseloste, sidonnaisuudet