Sidonnaisuusrekisteri

Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ketkä ovat ilmoitusvelvollisia

Kunnassa ilmoitusvelvollisia ovat:
  • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lupa- ja valvontalautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • Kunnanjohtaja
Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä.
Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee myös kunnanhallituksen jaostoa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.
 

Sidonnaisuusrekisteri 2024

Sidonnaisuusilmoitus

Tietosuojaseloste, sidonnaisuudet