Osallistu ja vaikuta

Ristijärven kunnan strategian yhtenä arvona on yhteisöllisyys, mikä näkyy yhdessä tekemisenä ja yhteen hiileen puhaltamisena. Näillä toimin edistämme elinvoimaisuutta ja pyrimme saamaan myös kuntalaisilta ryhdikkäitä ja ennakkoluulottomia aloitteita. Strategian teeman mukaisesti kehitämme digitaalisia palveluja, jotta asiointi olisi helppoa ja vaivatonta kaikkina vuorokauden aikoina.
 
Kuntalaisaloite
 
Olemme ottaneet käyttöön oikeusministeriön palvelun Kuntalaisaloite.fi. Verkkopalvelussa kunta voi lisätä vastaukset kuntalaisten tekemille aloitteille, joka on tärkeä osa päätöksenteon avoimuutta ja tukee kuntalaisten luottamusta.
Pääset palveluun täältä.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Ristijärven kunnan hallintosäännön mukaan aloitteen käsittelee se viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Vähintään kerran vuodessa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet on saatettava valtuuston tietoon.
Antamalla yhteystietosi aloitteesi kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan asianomaiselle viranomaiselle käsittelyä ja jatkotoimenpiteitä varten. Kirjaamisen yhteydessä aloite saa asianumeron, joka toimitetaan sinulle sähköisesti ja jolla voit tiedustella käsittelyn etenemistä kunnan kirjaamosta:
 
yhteispalvelu@ristijarvi.fi
Aholantie 25, 88400 Ristijärvi (avoinna klo 9–15)