Ristijärven kunnanhallitus
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallitusessa on seitsemän jäsentä.  Hallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen kokoonpano

Oikarinen Paavo

Puheenjohtaja

Heikkinen Salla

Varapuheenjohtaja

Häyrynen Matja

Jäsen

Kanervo Juha

Jäsen

Karppinen Leila

Jäsen

Korhonen Mari

Jäsen

Liljeblad Hannu

Jäsen

Härkönen Janne

Paavo Oikarisen varajäsen

Roimela Katariina

Salla Heikkisen varajäsen

Heikkinen Mauno

Juha Kanervon varajäsen

Torvinen Minna

Mari Korhosen varajäsen

Heikkinen Hilkka

Leila Karppisen varajäsen

Salonen Outi

Matja Häyrysen varajäsen

Pietilä Olli

Hannu Liljebladin varajäsen