Vaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnasta säädetään vaalilaissa.

Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä.

Vaalilautakunta

Kymäläinen Eino

Puheenjohtaja

Härkönen Anna-Mari

Varapuheenjohtaja

Hoffrén Antti

Jäsen

Kurkinen Kaisa

Jäsen

Kaisa Tolonen

Jäsen

Pikkarainen Tapio

Varajäsen

Haapala Jutta

Varajäsen

Härkönen Osmo

Varajäsen

Matja Häyrynen

varajäsen

Hannu Liljeblad

Varajäsen