Avustukset

Ristijärven kunta myöntää avustuksia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.
Avustusten hakeminen 
Kertaluontoisille avustuskohteille avustusta myönnetään vain, jos talousarviossa on varattu määräraha ja avustaminen on tarkoituksenmukaista. Kertaluontoisten avustushakemusten hakuaika on jatkuva ja avustuksen myöntämisestä päättää kunnanhallitus. 
 
Avustushakemukset toimitetaan
sähköpostitse osoitteeseen yhteispalvelu@ristijarvi.fi tai
postitse osoitteeseen Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi.
 
Vauvaraha
Vauvarahaa myönnetään edellisenä vuonna syntyneestä lapsesta 500 €/lapsi. Hakuaika on 30.4. saakka.
Voit hakea vauvarahaa täältä.
 
Lisätietoja antaa
Hallintopäällikkö Maarit Ojavuo
maarit.ojavuo@ristijarvi.fi
puhelin 044 7159 309
 
Tieavustus ja asumisavustus 
Yksityistieavustuksen myöntämisen perusteena on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
 
  • avustus on 20 % hyväksytyistä, toteutuneista kunnossapitokustannuksista, kun tien pituus vakinaisesti asutulle kiinteistölle on vähintään 1 km ja tien varrella sijaitsee vähintään kolme vakinaisesti asuttua kiinteistöä tai on liikenteellisesti tai muutoin yleisen edun kannalta merkittävä.
Tieavustuksen hakulomake löytyy täältä.
 
Asumisavustus
(asumisavustushakemus) tiekunnan osakkaalle on 60 % vähintään yhden henkilön edellisen vuoden lopussa vakituisesti asuttamalle kiinteistölle tieosakkaan yksikkökohtaisesta tai osuus prosentin mukaisista kunnossapidon nettokustannuksista.
  • Tiet, joilla ei ole tiekuntaa (ns. talotiet) saavat avustusta 50 % hyväksyttävistä, toteutuneista kustannuksista, kun tien pituus on yli 500 m ja 25 %, kun tien pituus on 200 - 500 m.
Avustuksen määrän perusteena on edellisen vuoden kesäsyyskauden ja hakuvuoden kevään kustannukset. Avustusta ei myönnetä tiekunnan hallintokustannuksiin (kokous-, pankki-, kirjanpito-, puhelin- ja kahvituskulut).
 
Asumisavustuksen hakulomake löytyy täältä.
 
Tieavustusten hakuaika päättyy 31.5.
 
Lisätietoja
Tekninen päällikkö Ahti Mikkonen
ahti.mikkonen@ristijarvi.fi
puhelin 044 7159 744