Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallitusessa on seitsemän jäsentä.  Hallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen kokoonpano

Oikarinen Paavo

Puheenjohtaja

Heikkinen Salla

Varapuheenjohtaja

Kanervo Juha

Jäsen

Karppinen Leila

Jäsen

Korhonen Mari

Jäsen

Liljeblad Hannu

Jäsen

Suutari Mikko

Jäsen

Heikkinen Mauno

Juha Kanervon varajäsen

Torvinen Minna

Mari Korhosen varajäsen

Härkönen Janne

Paavo Oikarisen varajäsen

Heikkinen Hilkka

Leila Karppisen varajäsen

Häyrynen Matja

Hannu Liljebladin varajäsen

Pietilä Olli

Mikko Suutarin varajäsen

Roimela Katariina

Salla Heikkisen varajäsen