Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnasta säädetään vaalilaissa.

Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä.

Vaalitoimikunta. Eduskuntavaalit 2023

Mäkäräinen Urho

Puheenjohtaja

Saarinen Pirjo

Varapuheenjohtaja

Kurkinen Kaarlo

Jäsen

Sievänen Jouko

Varajäsen

Tolonen Tarja

Varajäsen

Pyykkönen Marja-Maija

Varajäsen