Kylät

Tällä sivulla esittelemme ainakin Ristijärven kylät, joilla on kyläyhdistys eli joista voimme saada sitä kautta tietoa. Tällaisia kyliä ovat

  • Hiisijärvi
  • Jokikylä
  • Kirkonkylä
  • Koskenkylä
  • Mustavaara
  • Pihlajavaara
  • Pyhännänkylä
  • Uva

Etenemme pikku hiljaa, kylä kerrallaan.

Ulla-Maija Oikarisen tekemä kartta

Karttaan on merkitty esiteltävät kylät keltaisella. Kartan on laatinut Ulla-Maija Oikarinen, ja se sisältää Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoa 8/2022.