Vaalitoimielimet Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnasta säädetään vaalilaissa.

Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä.

Vaalilautakunta, Kuntavaalit 2021

Laakso Minna-Liisa

Puheenjohtaja

Kymäläinen Eino

Varapuheenjohtaja

Hoffrén Antti

Jäsen

Kurkinen Kaisa

Jäsen

Pikkarainen Tapio

Jäsen