Saukkovaara

Ristijärvellä vireillä olevat kaavahankkeet

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos on tullut vireille 19.3.2018. 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Aholantiehen, lännessä Saukontiehen ja etelässä Verkkotiehen. Kaavamuutoksessa tutkitaan Pajatien katkaisua. Nykytilanteessa tie kulkee piha-alueen läpi. Myös muu lähialue tarkistetaan vastaamaan maankäytön tavoitteita. 

Asemakaavamuutoksen luonnos (valmisteluaineisto) pidetään nähtävillä 26.6.-2.8.2019 tällä sivulla. Aineisto on nähtävillä myös kunnanvirastolla ja kirjastossa, Aholantie 25. Kunnanvirasto on kiinni 1.7.-26.7. Kirjasto on auki koko kesän ma 12-19, ti 12-17, ke 09-15, to 12-15 ja pe 12-16. 

Mielipiteet toimitetaan nähtävillä oloaikana Ristijärven kunta, Kunnanhallitus, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi, tai yhteispalvelu@ristijarvi.fi

Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen (22.7.2019 alkaen)

Nähtävillä oleva aineisto:

Kaavakartta Luonnos 
Kaavaselostus Luonnos
Liite 3 Luontoselvitys 2015

Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunitelma (täydennetty 8.4.2019)

 

Valmistuneet kaavat

Emäjoen ranta-asemakaava

Emäjoen ranta-asemakaavassa on muodostettu tavanomaisia omarantaisia rakennuspaikkoja Emäjoen ranta-alueille Jokikylän eteläpuolisilta alueilta aina Seitenoikean voimalaitokselle saakka.

Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 19.3.-18.4.2018.
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.7.-10.8.2018

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 8.10.2018 § 170 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 5.11.2018 § 20
Lainvoimaisuuskuulutus 2.1.2019. 

karttaosa 1
karttaosa 2
karttaosa 3

Kaavaselostus

Luontoselvitys 
Arkeologinen inventointi
Arkeologinen inventointi täydennys