Isolehdon tuulipuiston tuulivoima osayleiskaava

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma nähtävillä 9.2.2024 alkaen. 

Kuulutus osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (PDF).

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 9.2.2024 (PDF).

Alustava rajaus kaavoitettavasta alueesta (PDF).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävyydestä ja kaavoituksen tavoitteista 10.3.2024 klo 15:00 mennessä osoitteeseen Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai sähköpostitse yhteispalvelu@ristijarvi.fi

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Kainuun ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena. ELY-keskuksen YVA-hankesivu Isolehdon tuulivoimahanke

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.2.2024 klo 17.30–19.30 Virtaalan monitoimikeskuksessa, osoitteessa Koulutie 4, 88400 Ristijärvi. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä.

Yleisötilaisuuden Teams linkki. 

TEAMS-ohje virtuaalitilaisuuteen liittymiseen

 

Paikalla on kahvitarjoilu sekä mahdollisuus tulla tutustumaan aineistoon ja keskustelemaan klo 17:00 alkaen.

Tervetuloa !

Yhteystiedot:

Ristijärven kunta
Kaavoittaja (Paltamo ja Ristijärvi)  
Mika Hakkarainen
p. 040 187 7970
mika.hakkarainen@sotkamo.fi
Hankkeesta vastaava
ABO Wind Oy
Projektijohtaja Kalle Greis  
p. 050 551 9444
kalle.greis@abo-wind.fi
Kaavakonsultti
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
Projektiarkkitehti Anni Reinikainen  
p. 040 7447 590
anni.reinikainen@bm-ark.fi

 

Ristijärven kunnanvaltuuston päätös Isolehdon tuulivoima-alueen osayleiskaavan laatimisesta, 20.9.2023 § 29. 

Ristijärven kunnanhallituksen päätös osallistumis ja arviointisuunnitelmasta 22.1.2024 § 5.