Esi- ja perusopetus

Ristijärven esi- ja perusopetuksessa noudatetaan OPH:n uusimpiin ohjeisiin perustuvia opetussuunnitelmia. Esi- ja perusopetuksen työtä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti moniammatillisessa ja yli kuntarajojen tapahtuvassa toiminnassa.

Huoltajan ilmoitus kouluun tulevasta oppilaasta

Harkinnanvarainen koulu- ja esiopetuskuljetushakemus

Ristijärven keskuskoulu.

Intensiivistä opiskelua keskuskoulussa.

Ristijärven esi- ja perusopetuksen arvot

Ristijärven esi- ja perusopetuksen arvoiksi on yhteistyössä lasten ja heidän perheidensä, kuntalaisten sekä kunnan luottamushenkilöiden kanssa valittu ristijärveläisiä lähellä olevia arvoja, joita pyrimme huomioimaan ja toteuttamaan opetus- ja kasvatustyössä.

Haluamme oppia tuntemaan oman kotikuntamme ja Kainuun erityispiirteet ja oppia liikkumaan kaikkina vuodenaikoina lähiluonnossa. Kotiseuturakkauden lisäksi arvostamme terveellisiä elämäntapoja, liikunnallisuutta ja itsestä, läheisistämme ja luonnosta huolehtimista. 

Haluamme kasvaa yhteistoiminnallisiksi, toiset ihmiset huomioon ottaviksi ihmisiksi, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Päämäärään pyrimme muun muassa kummioppilaiden, tukioppilastoiminnan, seurayhteistyön, lukukummien ja juniori-seniori työn kautta.

Pyrimme löytämään sisäisen yrittäjyytemme ja omatoimisuuden, sen luovan hulluuden, jolla saamme pienessä kunnassa positiivisesti voimavarat  yhteen. Arvostamme pitkäjänteistä toimintaa ja sisukkuutta. Pienikin voi olla kaunista.

 

Esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Kuntamme opettajat ja muu henkilökunta on pätevää ja työhönsä hyvin sitoutunutta.

 • Kunnan sivistyspäällikkönä ja keskuskoulun rehtorina toimii Tiinaliisa Portano, tiinaliisa.portano(at)ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 334.
 • Vararehtori Juha Salo, juha.salo(at)edu.ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 745.
 • Koulun kanslisti Erja Mähönen, erja.mahonen(at)ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 353.
 • Laaja-alainen erityisopettaja Mervi Hälinen, mervi.halinen(at)edu.ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 361.
 • Pienryhmän erityisluokanopettaja Petra Honkala, petra.honkala(at)edu.ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 329.
 • Opo Tuula Väisänen, tuula.vaisanen(at)edu.ristijarvi.fi, puhelin 044 7159 374.
 • Esiopetusluokka toimii Keskuskoululla. Esiluokanopettajana toimii Virve Juntunen, virve.juntunen@edu.ristijarvi.fi
 • Iltapäiväkerhon vastaava ohjaaja Niina Vierma-Juntunen, puhelin 044 7159 733.
 • koulukuraattori Tanja Pöllänen tanja.pollanen(at)edu.suomussalmi.fi, puhelin 044 777 3056
 • kouluterveydenhoitaja Marja-Liisa Heikkinen,  marja-liisa.heikkinen@kainuu.fi puhelin 044 7970 188
 • koulumiekkari Pirjo Kivijärvi, pirjo.kivijarvi(at)kainuu.fi, puhelin 044 797 4201 
 • koulupsykologi Annamari Järviniemi. Yhteys Wilman välityksellä.

 

 

Opetussuunnitelma

Kainuun maakunnallinen perusopetuksen TVT-strategia

Kainuun maakunnallinen perusopetuksen TVT (tieto- ja viestintäteknologia) -strategia linjaa TVT-toiminnan kehittämistä Kainuussa, luo tasavertaisen digitaalisen toimintaympäristön kainuulaisille perusopetuksen oppilaille ja vahvistaa teknologian käyttöä perusopetuksessa. Se on työstetty yhdessä Kainuun kuntien perusopetuksen rehtori - opettaja-työparien  kesken.

Kainuun maakunnallinen perusopetuksen TVT-strategia

Kainuulaisia oppimiskokonaisuuksia

Kainuulaisia oppimiskokonaisuuksia on interaktiivinen Thinglink-alusta. Kartalta löydät jokaisen kunnan kohdalta oppimiskokonaisuuden, joka liittyy Kainuuseen. Voit hyödyntää kokonaisuuksia omassa työssäsi ja parastaa niitä. Jokainen kokonaisuus sisältää ohjeet opettajalle. Oppimiskokonaisuuksissa on hyödynnetty digitaalisia ratkaisuja.

 • Kajaani: Ärjän saari
 • Paltamo: Oulujärven perinnetarinat
 • Hyrynsalmi: Kaunislehdon talomuseo
 • Puolanka: koululehti
 • Sotkamo: olympismi Suomussalmi: "Minun kuntani" -yhteiskuntaopin jakso
 • Kuhmo: Petola -suurpedot ja Kainuulainen luonto
 • Ristijärvi: Hiisijärven hiekkojen synty

Kainuulaisia oppimiskokonaisuuksia

Juttuja Keskuskoulusta

Juttupalstalla on juttuja, jotka kertovat koulutyöstä ja koululaisista Keskuskoulussa.

Keskuskoululla on pienen kunnan lasten eteenpäin pääsylle keskeinen merkitys

Opiskelu Keskuskoulussa on osallstavaa ja motivoivaa

Mitä yhteistä on vanhusten liikunnalla, lintujen kiikaroinnilla ja onnistumisella musiikkitunnilla