Kuulutukset

Ristijärven vesihuolto-osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous torstaina 11.5.2023 klo 16.00

17.4.2023

Lue lisää »

Ristijärven kunnanvaltuuston kokous ke 22.3.2023 klo 19.00 Monitoimikeskus Virtaalassa

17.3.2023

Lue lisää »

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi,Hyrynsalmi

21.12.2022

Lue lisää »

Paltamon kunta. Varsavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville asettaminen

20.12.2022

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.