Kuulutukset

Kainuun maakuntavaltuuston kokous ma 12.6.2023 klo 10.00 Suomussalmen kunnantalolla

6.6.2023

Lue lisää »

Vuoden 2023 kutsunnat

2.6.2023

Lue lisää »

Ekokympin kuulutus kuljetustaksasta sekä taksaluonnos 2023

29.5.2023

Lue lisää »

Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava. Kaavaehdotus nähtävillä.

2.5.2023

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.