Kuulutukset

11.5.2020

Kirkonkylän asemakaavan muutos, ehdotus nähtävillä. Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava, vireilletulo

Kuulutukset : Kirkonkylän asemakaavan muutos, ehdotus nähtävillä                                                                                                                    sekä Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava, vireilletulo. Kuulutus Os...

8.5.2020

Ristijärven Vesihuolto-Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous, kutsu.

Ristijärven Vesihuolto-Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään to 28.5.2020 klo 14.00 Kylätalo Pyrylässä, Verkkotie 11, 88400 Ristijärvi. Esityslista

7.5.2020

Kainuu-ohjelman valmistelun aloittaminen

Kainuu-ohjelman laatimistyö käynnistyi maakuntahallituksen 16.3.2020 tekemällä päätöksellä. Ohjelmaprosessissa ajantasaistetaan vuonna 2017 hyväksytty Kainuu-ohjelma, joka sisältää maakunnan kehittämisen vuoteen 2040 ulottuvat tavoitteet (maakuntastrategi...

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.