Kuulutukset

Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaava nähtävillä

7.12.2022

Lue lisää »

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous ma 19.12.2022 klo 10.00 alkaen

2.12.2022

Lue lisää »

Kuulutus. Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Kontiomäki-Ristijärvi, välillä Laajanjoki-Heikkisenjoki, Ratasuunnitelma;Paltamo, Ristijärvi. Hyväksymispäätös.

30.11.2022

Lue lisää »

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pe 14.10.2022 klo 12.00 alkaen

3.10.2022

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.