Kuulutukset

16.9.2020

Rakennustarkastajan päätökset

Julkipano 16.9.2020 Julkipano 21.9.2020

10.9.2020

Ristijärven kunta hakee hallintopäällikköä

Haemme uutta työntekijää yhdelle kunnan kehittämisen avainpaikoista. Hallintopäällikön tehtävään kuuluu vastata taloushallinnosta, hallintopalveluista ja myös henkilöstöhallinnosta kunnassa. Hallintopäällikkö vastaa kuntakonsernin talouden suunnittelu...

3.9.2020

Ristijärven kunta tiedottaa kasvomaskien käytöstä

Päivitys 3.9.2020 Kunta suosittaa koronavilkun lataamista ja käyttöönottoa työntekijöilleen ja kuntalaisille. Ristijärven kunnassa maskeja vähävaraisille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kuntalaisille on edelleen saatavilla kunnantalo...

25.8.2020

Kainuun Prikaati 25.8.2020. Päätöksen yleistiedoksianto

Kainuun prikaati on tehnyt 25.8.2020 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 19. - 30.10.2020 ja 30.11.-8.12.2020. Päätös koskee Kajaanin, Ku...

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.