Ajankohtaista Kuulutukset

10.8.2020

Kuulutus kaavan lainvoimaisuudesta

Pajatien ympäristön asemakaavan muuttaminen

27.7.2020

Koulukuljetusten kilpailutus on käynnissä

Kilpailutukseen pyydetään vastaamaan sähköisessä tarjouspalvelussa Oulu Monetra Oulu Oy tarjouspyynnöt palvelussa 17.8.2020 klo 08.00 mennessä. Tarjousten tekemisessä auttaa tarvittaessa Kajaanin kaupungin ja Kainuun kuntien hankinta-asiamies Kyösti Ka...

9.7.2020

Maa-ainesluvan julkipano

Maa-aineslupa Mty Maitovirta

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.