Kuulutukset

25.2.2020

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat

Koululaisten ja opiskelijoiden kestätyöpaikat ja -kesätyötuki haettavana Lue lisää

12.2.2020

Valtioneuvosto on 6.2. tehnyt päätöksen Terrafame Oy:n lupahakemuksesta ydinenergialaissa tarkoitettuun kaivos- ja malminrikastustoimintaan

Terrafamelle lupa uraanin talteenottoon Sotkamossa Terrafame Oy, lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan

10.2.2020

Päätöksen yleistiedoksianto, Kainuun Prikaati 4.2.2020

Kainuun Prikaati on tehnyt 4.2.2020 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan. Päätös koskee Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien sekä Sotkamon, Pal...

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.