Kuulutukset

Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2024

12.6.2024

Lue lisää »

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) 20 §:n mukainen kuulutus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävillä olosta koskien NuojuankangasSeitenoikea 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanketta Vaalan, Puolangan, Paltamon, Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnissa.

30.5.2024

Lue lisää »

Europarlamenttivaalit 2024

26.4.2024

Lue lisää »

Ristijärven kunnanvaltuuston kokous 13.3.2024 klo 18.00

8.3.2024

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.