Kuulutukset

Kuulutus maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä, Kuljetuspolar Oy Reporinne

27.11.2023

Lue lisää »

Kuulutus maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä, Kuljetuspolar Oy Reporinteen Sora

27.11.2023

Lue lisää »

Kainuun ELY-keskus 7.11.2023. Ympäristönsuojelulain 136 § mukainen päätös pilaantunen maaperän puhdistamisesta.

7.11.2023

Lue lisää »

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen 8.11.2023

3.11.2023

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.