Kuulutukset

30.7.2019

Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Ristijärven kunnan alueella

Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo, kuulutus.

19.2.2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat 2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat vuonna 2019 järjestetään liitteenä olevan kutsuntakuulutuksen mukaisesti. Kutsuntakuulutus

7.11.2018

Julkipano 7.11.2018, palvelukodin rakennuslupa, Lupa- ja valvontalautakunta

  Rakennuslupapäätös 6.11.2018  

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.