Kuulutukset

27.3.2019

Rakennustarkastajan päätöksiä

Julkipano 27.3.2019

20.3.2019

Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen kaudelle 2019 - 2020

Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen 2019 - 2020

27.2.2019

Eduskuntavaalit 14.4.2019

Kuulutus Kotiäänestykseen ilmoittautumislomake

19.2.2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat 2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat vuonna 2019 järjestetään liitteenä olevan kutsuntakuulutuksen mukaisesti. Kutsuntakuulutus

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.