Kuulutukset

12.6.2019

Rakennustarkastajan päätökset

Julkipano 12.6.2019

29.5.2019

Kuulutus. Raatosuon ja Palosuon turvetuotanto, Ristijärvi

Kuulutus 29.5.2019 Aluehallintovirasto, päätös 71/2019 Raatosuon ja Palosuon turvetuotanto, Ristijärvi

15.5.2019

Turvallisuus ja kemikaaliviraston 15.5.2019 kaivoslain perusteella hyväksymä varausilmoitus, Muon Solutions Oy

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 15.5.2019 hyväksynyt Muon Solutions Oy:n varausilmoituksen. Liitteenä kuulutus.

8.5.2019

Kutsuntakuulutus 2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat järjestetään syksyllä 2019 alla olevan kutsuntakuulutuksen mukaisesti. Kutsuntakuulutus 2019.

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.