Ajankohtaista Kuulutukset

30.4.2019

Ateriatuotannon ja ateriakuljetusten kilpailuttaminen

Ristijärven kunta kilpailuttaa ateriatuotannon ja ateriakuljetukset. Tarjouspyyntöön voi vastata 14.6.2019 saakka. Asiakirjat löytyvät täältä: https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyynnot.aspx?p=1590&g=0f23a811-0fcb-406c-8497-9fc238a831cd

29.4.2019

Eu-vaalit 26.5.2019

Kuulutus Kotiäänestyslomake Kotiäänestykseen haluavan tulee tehdä siitä ilmoitus keskusvaalilauakunalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. (kotiäänestyslomakkeen ohjeessa on virheellinen päivämäärä)

23.4.2019

Muutokset kunnantalon aukiolossa toukokuussa

Ristijärven kunnantalo on suljettuna 2. - 3.5.2019 ja 31.5.2019. Tiedote palveluista    

19.2.2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat 2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat vuonna 2019 järjestetään liitteenä olevan kutsuntakuulutuksen mukaisesti. Kutsuntakuulutus

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.