Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätökset

15.6.2022

Lue lisää »

Kuulutus Metsähallituksen Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaaran−Murtiovaaran tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä sähkönsiirrosta

14.6.2022

Lue lisää »

Kuulutus Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymispäätöksestä vuosille 2022-2026

9.6.2022

Lue lisää »

Kainuun sote. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouskutsu ma 27.6.2022 klo 10.00

9.6.2022

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.