Kuulutukset

3.6.2020

Kutsuntakuulutus 2020

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden mainittujen asevelvollisten kutsunnuat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna 2020 se...

20.5.2020

Tieavustuspäätökset

Päätökset 14. - 19.5.2020 Päätökset 20. - 26.5.2020 Päätökset 27.5. - 3.6.2020 Päätökset 4.6. - 10.6.2020 Päätökset 11.6. - 16.6.2020 Päätökset 17.6. - 1.7.2020

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.