Kuulutukset

Kuulutus Seitenoikea-Puolanka 110 kV voimajohdon uusittavaa osuutta välillä Seitenoikea - Lietekylä, Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien alueella

7.10.2020

Lue lisää »

Ristijärven kunta tiedottaa kasvomaskien käytöstä

1.10.2020

Lue lisää »

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2021

30.9.2020

Lue lisää »

Ristijärven kunta hakee hallintopäällikköä

11.9.2020

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.