Kuulutukset

Iijärven-Ristijärven rantayleiskaavan osittaisen muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosaineiston nähtäville asettaminen

1.3.2024

Lue lisää »

Kainuun prikaati 19.2.2024. Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kainuun prikaatin johtamassa taisteluharjoituksessa 11.-18.5.2024

23.2.2024

Lue lisää »

Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava tulee voimaan 20.2.2024

20.2.2024

Lue lisää »

Hilkku-Partalansuon ja Raato-Palosuon turvetuotantoalueiden tarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2024-2026

8.2.2024

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.