Ajankohtaista Kuulutukset

Kuulutus. Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

2.2.2022

Lue lisää »

Kuulutus Prokon Wind Energy Finland Oy:n Puolangan ja Ristijärven Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

2.2.2022

Lue lisää »

Paltamon Varsavaaran tuulivoimayleiskaava

26.1.2022

Lue lisää »

Kuulutus Prokon Wind Energy Finland Oy:n Paltamon Varsavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

19.1.2022

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.