Kuulutukset

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto 30.6.2021

14.6.2021

Lue lisää »

Kutsunnat Ristijärvellä 2.9.2021

3.6.2021

Lue lisää »

Kuntavaalit 13.6.2021. Valtuutettujen lukumäärä ja ehdokashakemukset

3.5.2021

Lue lisää »

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukainen perusteltu päätelmä.

20.4.2021

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.