Kuulutukset

Väylävirasto. Kuulutus 28.9.2021. Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi

28.9.2021

Lue lisää »

Väylävirasto. Kuulutus 28.9.2021. Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki-Emäjoki; ratasuunnitelma, Ristijärvi.

28.9.2021

Lue lisää »

Väylävirasto. Kuulutus 28.9.2021. Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Kontiomäki-Ristijärvi, välillä Laajajoki-Heikkisenjoki, ratasuunnitelma Paltamo, Ristijärvi

28.9.2021

Lue lisää »

Kokouskuulutus 13.9.2021. Kainuun maakuntavaltuusto.

7.9.2021

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.