Kuulutukset

Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös

29.1.2021

Lue lisää »

Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA-kuulutus

26.1.2021

Lue lisää »

Onki-, pilkki- ja viehekalastuskielto Kaivoslammit, Ristijärvi

28.12.2020

Lue lisää »

Kainuun Prikaati 25.8.2020. Päätöksen yleistiedoksianto

25.8.2020

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.