Kuulutukset

Kirkonkylän asemakaavan muuttaminen

14.3.2018

Lue lisää »

Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan lainvoimaisuus

7.7.2017

Ristijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.5.2017 § 14 hyväksynyt Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan 2035. Valtuuston päätös on saanut lainvoiman. Ristijärvellä 7.7.2017 Kunnanhallitus

Lue lisää »

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.