Saukkovaara

Teknisten palvelujen tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tehtävät:

  • Kunnan asuntojen, toimitilojen ja -paikkojen suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen ja ylläpito sekä hallinto
  • Yhteiskuntatekninen suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito
  • Kunnan tiehallinto
  • Kunnan maa-alueiden ja metsien hoito
  • Jätehuollon yleiseen järjestämiseen kunnalle kuuluvat tehtävät
  • Ympäristönsuojelu ja siihen liittyvistä toiminnoista vastaaminen
  • Väestönsuojelutehtävät

 

Yhteystiedot:

Tekninen päällikkö Ahti Mikkonen

puh. 044 7159 744

ahti.mikkonen(at)ristijarvi.fi

 

Rakennustarkastaja Jari Hurskainen (yhteinen Hyrynsalmen kanssa)

  • tavattavissa toimistolla Aholantie 25, Ristijärvi tiistaisin klo 8.00 - 11.00 sekä parillisen viikon perjantaisin

puh. 044 7104 434

jari.hurskainen(at)hyrynsalmi.fi

 

Kiinteistöpäivystys, puh. 044 7159 343

  • varallaolo arkipäivisin klo 16.00 - 07.00 sekä la, su ja juhlapyhät

Jätehuolto:

Vapo Oy

  • päivystys puh. 040 7560 824 (Sotkamo) puh. 020 334 020 (Keskusvalvomo Vantaa, Pertti Kämäräinen)

Palolaitos: Kainuun Pelastuslaitos, Ristijärvi

puh. 08 615 53175, 044 7159 331 ja 044 7159 340

www.kainuunpelastuslaitos.fi

 

Ristijärven kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn:

 jatkossa kaikki rakentamisen luvat (rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maisema- ja työnjohtajaluvat sekä toimenpideilmoitukset) haetaan ja käsitellään Lupapiste-palvelussa. Lisätietoa Ajankohtaista-osiossa.

 

Ristijärven kunnan rakennusvalvonnan maksut

Ristijärven kunnan rakennusjärjestys

Lomakkeita:

Maisematyölupa

Rakennus- ja toimenpidelupahakemus

Toimenpideilmoitus

Työnjohtajahakemus/ilmoitus

Naapurin kuuleminen

Naapurin suostumus

Jätevesiselvitys

Jatkoaikahakemus

Maalämpöjärjestelmän tarkastusasiakirja

Asumisavustushakemus

Tiekunnan avustushakemus