Tekniset palvelut ja rakentaminen

Teknisten palvelujen tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tehtävät

 • Kunnan asuntojen, toimitilojen ja -paikkojen suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen ja ylläpito sekä hallinto
 • Yhteiskuntatekninen suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito
 • Kunnan tiehallinto
 • Kunnan maa-alueiden ja metsien hoito
 • Jätehuollon yleiseen järjestämiseen kunnalle kuuluvat tehtävät
 • Ympäristönsuojelu ja siihen liittyvistä toiminnoista vastaaminen
 • Väestönsuojelutehtävät

Yhteystiedot

Tekninen päällikkö Ahti Mikkonen
Puhelin 044 7159 744

ahti.mikkonen(at)ristijarvi.fi

Rakennustarkastaja Jari Hurskainen (yhteinen Hyrynsalmen kanssa)

 • Tavattavissa toimistolla Aholantie 25, Ristijärvi, tiistaisin klo 8.00 - 11.00 sekä perjantaisin parillisina viikkoina

Puhelin 044 7104 434

jari.hurskainen(at)hyrynsalmi.fi

Kiinteistöpäivystys, puhelin 040 5820 958

 • Varallaolo arkipäivisin klo 16.00 - 07.00 sekä la, su ja juhlapyhät

Jätehuolto

Nevel Oy

 • Päivystyspuhelin 040 7560 824 (Sotkamo)

Palolaitos

 • Kainuun Pelastuslaitos, Ristijärvi

Puhelin 08 615 53175, 044 7159 331 ja 044 7159 340

www.kainuunpelastuslaitos.fi

Sähköinen lupakäsittely

Ristijärven kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn: kaikki rakentamisen luvat (rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maisema- ja työnjohtajaluvat sekä toimenpideilmoitukset) haetaan ja käsitellään Lupapiste-palvelussa. Lisätietoa Ajankohtaista-osiossa.

Ristijärven kunnan rakennusvalvonnan maksut

Ristijärven kunnan rakennusjärjestys

Lomakkeita

Maisematyölupa

Rakennus- ja toimenpidelupahakemus

Toimenpideilmoitus

Työnjohtajahakemus/ilmoitus

Naapurin kuuleminen

Naapurin suostumus

Jätevesiselvitys

Jatkoaikahakemus

Maalämpöjärjestelmän tarkastusasiakirja

Asumisavustushakemus

Tiekunnan avustushakemus

Ristijärven lajitteluasema

Viitostie 61, 88400 Ristijärvi, puhelin 044 710 0122

Avoinna

Perjantaisin klo 12 - 18, lisäksi huhtikuun alusta lokakuun loppuun myös tiistaisin klo 9 - 15 ja kesäkuukausina (touko-elokuu) parillistten viikkojen lauantaina klo 10 - 13.