Saukkovaara

Ristijärven kunta järjestää asiointiliikennettä sivukyliltä Kirkonkylään yhtenä päivänä viikossa (keskiviikko). Liikenne totetutetaan kutsutaksiperiaatteella, jossa asiakas ilmoittautuu kuljetukseen asianomaisen reitin liikennöitsijälle edellisenä päivänä. Pääsäännön mukaan reitti ajetaan, jos matkustajia on vähintään kaksi. Jos kuljetukseen ilmoittautuu vain yksi asiakas, hän maksaa linja-autotaksan lisäksi lisämaksun, joka on v. 2017 neljä euroa/suunta. Yksin matkustavan lisähintaa ei peritä paluukuljetuksesta, jos tulokuljetuksessa on ollut vähintään kaksi henkilöä. Koulujen työaikana pääosa reiteistä on yhdistetty koulukuljetukseen.

Yhteyshenkilö kunnassa: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309

Reitit, ohjeelliset aikataulut ja liikennöitsijöiden yhteystiedot ajalla 16.8.2017 - 31.5.2018

Ajankohtaiset linja-autoaikataulut

-     Kajaanin seudun joukkoliikenne

-     Matka.fi -reittiopas