Vaikuttamistoimielimet
Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa.
Sihteerinä nuorisovaltuustossa ja vanhusneuvostossa toimii vapaa-aikaohjaaja Elisa Pääkkönen.                                        elisa.paakkonen(at)ristijarvi.fi, puh. 044 7159 310.

Vanhusneuvosto

Heikkinen Mauno

Puheenjohtaja

Heikkinen Salla

Jäsen

Härkönen Terttu

Jäsen

Luukkonen Marikka

Jäsen

Repo EIla

Jäsen

Oikarinen Olavi

Jäsen

Sievänen Jouko

Jäsen