Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
 
Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa.
 
Sihteerinä nuorisovaltuustossa ja vanhus- ja vammaisneuvostossa toimii vapaa-aikaohjaaja Mirva Kytömäki.                                  mirva.kytomaki(at)ristijarvi.fi, puh. 044 7159 310.

Vanhusneuvosto

Keränen Paavo

Puheenjohtaja

Sievänen Jouko

Varapuheenjohtaja

Heikkinen Pilvi

Jäsen

Kemppainen Irja

Jäsen

Kurkinen Saimi

Jäsen

Leinonen Riitta

Jäsen

Lukkari Marja

Jäsen

Härkönen Sinikka

Varajäsen

Trumf Riitta

Varajäsen Saimi Kurkiselle

Karppinen Leila

Varajäsen Jouko Sieväselle

Härkönen Hannele

Varajäsen Marja Lukkarille

Leenamaija Palviainen

Varajäsen Irja Kemppaiselle

Häyrynen Matja

jäsen Kunnanhallituksen edustaja

Sanna Kemppainen

Varajäsen Pilvi Heikkiselle

Liljeblad Hannu

Varajäsen Riitta Leinoselle