Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
 
Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa.
 
Sihteerinä nuorisovaltuustossa ja vanhusneuvostossa toimii vapaa-aikaohjaaja Mirva Kytömäki.                                      mirva.kytomaki(at)ristijarvi.fi, puh. 044 7159 310.

Vanhusneuvosto

Heikkinen Pilvi

Jäsen

Kemppainen Irja

Jäsen

Kurkinen Saimi

Jäsen

Leinonen Riitta

Jäsen

Lukkari Marja

Jäsen

Luukkonen Marikka

Puheenjohtaja

Sievänen Jouko

Varapuheenjohtaja

Härkönen Sinikka

Varajäsen Marikka Luukkoselle

Trumf Riitta

Varajäsen Saimi Kurkiselle

Karppinen Leila

Varajäsen Jouko Sieväselle

Liljeblad Hannu

Varajäsen Riitta Leinoselle

Leenamaija Palviainen

Varajäsen Irja Kemppaiselle

Härkönen Hannle

Varajäsen Marja Lukkarille

Sanna Kemppainen

Varajäsen Pilvi Heikkiselle

Häyrynen Matja

jäsen Kunnanhallituksen edustaja