Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallitusessa on seitsemän jäsentä. Kunnanhallituksen toimikausi on 1.6.2019 - 31.5.2021.

Hallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen kokoonpano

Oikarinen Paavo

Puheenjohtaja

Tolonen Tarja

Varapuheenjohtaja

Hälinen Hannu

Jäsen

Karppinen Leila

Jäsen

Pietilä Olli

Jäsen

Pikkarainen Tapio

Jäsen

Tolonen Helka

Jäsen