Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallitusessa on seitsemän jäsentä. Kunnanhallituksen toimikausi on 1.8.2021-

Hallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen kokoonpano

Oikarinen Paavo

Puheenjohtaja

Heikkinen Salla

Varapuheenjohtaja

Kanervo Juha

Jäsen

Karppinen Leila

Jäsen

Korhonen Mari

Jäsen

Raninen Pertti

Jäsen

Sotala Anssi

Jäsen

Heikkinen Mauno

Paavo Oikarisen varajäsen

Torvinen Minna

Salla Heikkisen varajäsen

Härkönen Janne

Juha Kanervon varajäsen

Heikkinen Hilkka

Leila Karppisen varajäsen

Roimela Katariina

Mari Korhosen varajäsen

Pietilä Olli

Pertti Ranisen varajäsen

Suutari Mikko

Anssi Sotalan varajäsen