Vaalitoimielimet:

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnasta säädetään vaalilaissa.
Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö Maarit Ojavuo, puh. 044 7159 309, maarit.ojavuo (at) ristijarvi.fi

Keskusvaalilautakunta

Kemppainen Martti

Puheenjohtaja

Tähkäpää Liisa

Varapuheenjohtaja

Heikkinen Irmeli

Jäsen

Tolonen Ari

Jäsen

Savikko Helena

Jäsen