Ristijärvellä on melekoset metästysmahollisuuvet

13.3.2019

"Täällä metästettään hirvie, lintuja ja jäniksie", kertoo Ristijärven metsästysseuran puheenjohtaja Pasi Moilanen. Seuran kokous Marttalassa on juuri päättynyt. Metsästysseuralla ja Martoilla on monenlaista yhteistyötä.

"Nyt on tullu myös kaoriita ja kaoriijen perässä iliveksie", kertoo Pasi. Kiväärikaliiberisella aseella kauriita metsästettäessä pitää olla hirvikoe suoritettuna; haulikolla metästettäessä ei koetta tarvita.

"Kaoris on pahin punkin levittäjä", lisää Pasi, "ja punkkihan se on pahin peto Suomen luonnossa. Kajaanissa on paljon kaoriita - ja punkkeja!"

Myös pienpetoja metsästetään: minkkejä, näätiä ja kettuja. Jonkin verran on metsästetty myös majavia. Niitä saa metsästää keväällä.

Metsästysalueet on vuokrattu metsästyslajeittain: Missä saa metsästää hirveä, saa metsästää kauristakin. Jos alue on vuokrattu pienriistalle, hirviä ja kauriita ei saa siellä metsästää.

Ristijärvi ja suurpedot

"Ristijärven alueella ei oo vakkiintunutta susikantoa", kertoo Pasi, "satunnaisie läpikulukijoeta vaen." Kajaanin eteläpuolella on kiinteitä susilaumoja.

Tämän vuoksi koirakokeiden järjestäjät haluavat järjestää kokeita Ristijärvellä. Jos kajaanilaiset tai paltamolaiset haluavat järjestää hirvenhaukkukokeen, he etsiytyvät usein Ristijärvelle. Linnunhaukkukokeitakin on järjestetty Ristijärvellä.

Karhuja on vähän. Saukkovaaralla on Putkosjärven ja Lummeharjun välillä nähty joitakin vuosia sitten emokarhu poikasten kanssa. Ahmapariskunta on ollut samalla alueella. Ilveksiä on jonkin verran.

Ristijärvi ja metsäkanalinnut

Metsäkanalintukanta vaihtelee vuosittain. Runsaslumisina talvina poikueet selviävät paremmin, koska ne voivat suojautua kylmältä. Huonolumisina talvina linnut eivät pääse kieppiin pakkasta pakkoon.

Teerikanta vaihtelee eniten, metsoja on tasaisemmin. Pyykannat ovat romahtaneet. Välillä niitä on tosi huonosti. Joskus on valtavan isoja parvia, ja joinakin syksyinä vain yksittäisiä lintuja.

Kaikkia metsäkanalintuja löytyy. Riekkoja on vähän; riekot ovat olleet rauhoitettuja.

"Pienpetoja metästämällä me ristijärveläiset metästäjät pyritään vaekuttammaan mehtäkanalintukantaan." Minkit syövät lintujen munat pesistä, ja onhan se kettukin melkoinen rosvo.

"Vesilintujen metästystähi on, van se on vähentyny. Sorsametällä ei oo tungosta", kuvailee Pasi.

Miten Ristijärvelle pääsee metsästämään?

Jos on vakituinen osoite Ristijärvellä, niin otetaan metsästysseuran jäseneksi. Jos omistaa maata Ristijärvellä viisi hehtaaria tai enemmän, voi päästä jäseneksi. Tällöin jäsen antaa maansa seuran käyttöön.

Seura myy vieraslupia, joista vuorokausilupa maksaa 40 euroa. Luvalla saa metsästää luvallisia saaliseläimia ilman rajoituksia. Metsästysseuran hallitus voi myöntää hakemuksesta myös kausiluvan. Lupa on voimassa metästyskauden alusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun. Viimeksi sen hinta on ollut 150 euroa.

Seuran toiminnan varmistaa talkootyö

Seuran toiminta varmistetaan talkootyöllä. Näin myös jäsenmaksut pysyvät kohtuullisina.

"Talakooremmissä on keski-ikä viijenkymmenen paremmemmalla puolella", kertoo Pasi. "Nuorta porukkaa yritettään kannustaa mukkaan." Nuoria on toki tullut jäseniksi, mutta heidät pitäisi saada mukaan seuran toimintaan. "Tekijöetä kaevataan. Talakoot on mukavie."

Seurassa on ulkopaikkakuntalaisiakin, eli he ovat muuttaneet pois Ristijärveltä mutta säilyttäneet seuran jäsenyyden.

Seuralla on Ristilammen rannalla metsästysmaja (kuvassa), erillinen sauna ja lahtivaja, jossa hirvisaalis käsitellään.

Seura järjestää ajokokeita ja hirvikokeita. Seuralla on oma ampumarata, jossa on kivääri- ja haulikkoammuntamahdollisuus. Ampumarataan on tulossa remontti, jonka tavoitteena on uusittu ja pidempi kiväärirata. Rataa myös levennetään, jotta pystyttäisiin järjestämään ampumakilpailuja. Radan käyttäjiä kannustetaan huolehtimaan radan siisteydestä.

Seura osallistuu kenneltoimintaan palkitsemalla valioituneita koiria tai isojen kisojen voittajia ja muistamalla näitä koiranomistajia. Heinäkuussa 2019 on taas koiranäyttely.

Ristijärven metsästysseura vaalii seuran säännöissäkin asetettuja riistakannan hoidon tavoitteita. Pienpetoja metsästämällä vaikutetaan lintukannan säilymiseen. Hirvien metsästyksellä vähennetään taimikkotuhoja ja vähennetään hirvikolareita.

Ristijärven metsästysseuran toimintaa voi seurata sen verkkosivuilta www.ristijarvenmetsastysseura.fi.