Elisa Pääkkönen - Ristijärven liikuttaja

30.10.2019

Elisa Pääkkönen on päätoiminen liikunnanopettaja peruskoulussa. Hän on myös tukioppilasohjaaja ja hänellä on tehtäviä Ristijärven nuorisotoimessa ja liikuntatoimessa, samoin vanhusten liikuttamisessa. Elisa Pääkkönen kertoo, miten hän ristijärveläisiä liikuttaa.

Peruskoulun liikunnanopettajana Elisalla on oppilaita esikoulusta ysiluokkaan. "Liikutaan paljon, leikitään paljon."

Liikunta oppiaineena kehittää vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja: "Miten ne tulleekin liikunnan avulla luonnostaan lapselle. Opetellaan säännöt, että voidaan toimia yhdessä. Lisäksi liikunnassa pitää toimia yhdessä. Yksinkin, mutta yhdessä on vielä tärkeämpää."

"Millään muulla oppiainetunnilla ei koeta niin voimakkaita tunteita: on voitonriemua, pettymyksen sietokykyä, onnistumisia, epäonnistumisia."

Liikunta on Elisan mielestä suuri mahdollisuus. Liikunta on fyysisen kunnon kehittämistä, mielekästä tekemistä.

"Oppilaista puolet on kyytioppilaita", kertoo Elisa. "Kun lapsi asuu syrjäkylällä, pelit ja leikit ja kaverit on kaukana. Täällä saadaan tehdä ja kokea yhdessä."

Tukioppilasohjaajana

Elisa toimii myös tukioppilasohjaajana erityisopettajan kanssa. Tukioppilastoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) konseptoima. Siinä halutaan kannustaa yläkouluikäisiä toimimaan tukioppilaina muille oppilaille. Tällä pyritään siihen, että vetovastuuoppilaat voivat toimia välitunnilla kavereina, ottaa vastuun välituntiliikunnasta.

"Vetovastuuoppilaat toimivat myös meidän silminä ja korvina. He voivat tulla kertomaan esimerkiksi riidoista. Heidän tehtävänsä ei ole niitä selvitellä vaan ainoastaan tuoda tieto. Aikuisten tehtävä on hoitaa kouluissa tällaiset asiat", selvittää Elisa.

Nuorisotoimessa

Nuorisotoimessa Elisan tehtävänä on nuorten iltojen järjestäminen. Nuorisotalo sijaitsee seurakuntakodilla. Nuoret saavat siellä vapaasti olla: katsella telkkaria, pelata lautapelejä ja juoda kahvia. Se on matalan kynnyksen paikka. Siellä käy yläasteen ja toisen asteen opiskelijoita, jotka kulkevat kotoa pitäen esimerkiksi Kajaaniin.

Elisa Pääkkönen on Ristijärven kunnan nuorisovaltuuston ohjaaja. Nuorisovaltuuskunta on lakisääteinen, vaaleilla valittu kuuden ristijärveläisen nuoren ryhmä. Sillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä kunnanvaltuustoon ja -hallitukseen ja esittää esimerkiksi penkkiä koulun pihalle. Nuorisovaltuuskunta tekee ehdotuksia, millä tavalla kunnan palveluja voidaan nuorten näkökulmasta parantaa. Se on nuorten vaikuttajien ryhmä. Elisan tehtävänä on organisoida nuorisovaltuuskunnan kokous neljä kertaa vuodessa.

Nuorisotoimi järjestää 4H:n kanssa diskoiltoja alakouluikäisille. "Siellä musiikki soi ja lanteet liikkuu", hehkuttaa Elisa. Diskoilloilla on "ihana paikka Pyrylän kylätalolla". Yläkoululainen poika on siellä DJ:nä soittamassa musiikkia. Elisalla on tehtäviensä ansiosta kykyä poimia lahjakkuudet ja järjestää toimintaa.

MML:n kanssa Ristijärvellä on kaverikerho. Siinä on kaksi yläkoululaista ohjaamassa, ja se on tarkoitettu alakouluikäisille. "Minun tehtävänä on huolehtia pienryhmäkerholle tilat, välineet ja välipala", summaa Elisa.

Liikuntatoimessa

Alakoululaisille järjestetään koulun kerhona 4H:n kanssa yhteistyössä liikuntakerho. Siellä on 15 lasta.

"Ite ne saavat ehottaa mitä tehhään. Toiminnan runko suunnitellaan yhessä lasten kanssa. Me on saatu hyödynnettyä Virtaalan uima-allasta, niin että päästään sinne pari kertaa vuodessa uimaan."

Elisa toimii myös liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeessa. Hän on kouluttanut vapaaehtoisia ikäihmisten kuntosali- ja tasapainoharjoitteluun. Ikäihmisten kuntosaliharjoittelu on torstai-iltapäivisin Virtaalan kuntosalilla. Osanottajat ovat +75-vuotiaita.

"Olen siellä tavannut kuntalaisia, joita en muuten tapaisi, ja he ovat tutustuneet minuun."

Elisa Pääkkösen tehtävänä liikuntatoimessa on liikunnallisten tapahtumien järjestäminen ja markkinointi. "Ristijärven Pyryn kanssa tehtävä yhteistyö on kullan arvoista", sanoo Elisa, "ilman sitä ei pystyttäisi näitä tapahtumia toteuttamaan." Ristijärven Pyryn kanssa tehdään sekä Saukon selkä -vaellus että Saukkovaaran laturetki.

Hallinnollista puoltakin on

Elisa on vastuussa kunnan lakisääteisen, sähköisen hyvinvointikertomuksen tekemisestä. Siinä raportoidaan kuntalaisten osallisuudesta ja ideoidaan, millä tavalla vielä parannetaan terveys- ja hyvinvointipalveluita. Aiheita ovat esimerkiksi esteetön liikkuminen tai turvallinen asuminen. Hyvinvointikertomuksen Elisa tekee yhteistyössä Ristijärven sivistystoimen johtajan Tiinaliisa Portanon kanssa.

Elisa toimii myös 6-jäsenisen vanhusneuvoston sihteerinä. Kunta pyytää vanhusneuvostoon jäsenen muun muassa seurakunnalta, kotihoidosta, kunnanhallituksesta ja Eläkeliitosta. Vanhusneuvosto kokoontuu 4 - 5 kertaa vuodessa.

"Porukalla järjestetään tapahtumia vanhusten viikolla. Meillä on rollaattorimarssi, potkurimarssi ja joulutapahtuma."

Kysymykseen, miten Elisa repeää tuohon kaikkeen, hän vastaa: "Se on varmaan organisointikyky. Jos minulla on 15 minuuttia aikaa, osaan käyttää sen tehokkaasti."

Ota yks, saat kolme

Elisa on Ristijärven kirkonkylältä, Kulmalasta, tyttönimeltään Karppinen.

"Olen peruskoulun ala-asteen ja yläasteen käynyt tässä", Elisa kertoo taustastaan. "Menin Paltamon lukioon. Kävin sen kotoa pitäen. Sitten suoritin Vuokatin urheiluopistossa liikunnanohjaajan peruskurssin vielä kotoa käsin, ja sen jälkeen muutin Kajaaniin. Kajaanin ammattikorkeakoulusta (KAMK) valmistuin kolme ja puoli vuotta opiskeltuani liikunnanohjaajaksi."

"Liikunta on ollut lähellä sydäntä ja mieltä pienestä pitäen", sanoo Elisa.

"Valmistuin jouluna 2011 liikunnanohjaajaksi, ja hain yhtenä viidestä hakijasta tammikuussa 2012 kunnan liikunnan- ja nuoriso-ohjaajan paikkaa. Sain sen. Helmikuussa 2012 aloitin, ja nyt on kahdeksas vuosi menossa."

Elisa on työnsä ohella opiskellut kasvatustieteitä Oulun avoimessa yliopistossa ja opettajan pedagogiset opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa. "Opiskelen työn ohessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikuntatieteiden maisterin tutkintoa", hän lisää.

Kesällä 2013 Elisa tapasi kaverinsa polttareissa Naapurinvaaran lomakartanossa kuhmolaisen miehen. Mies oli bestmanina, Elisa kaasona. Miehellä oli kaksi lasta. "Ota yks, saat kolme", sanoi mies Elisalle. Elisa oli "tarkan markan nainen" ja otti. Hänestä tuli Pääkkönen. Nyt heillä on yhteinen 5-vuotias tytär Inari.