Ristijärvi on liittynyt ilmastotyön edelläkävijöihin

19.5.2023

Ristijärven kunnanvaltuusto on päättänyt liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Ristijärvi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

"Liittymisestä tehtiin kunnanvaltuustolle aloite tämän valtuustokauden alussa", kertoo aloitteen tekijä Pertti Raninen. Kunnanhallitus perusti Hinku-selvitysryhmän selvittämään, mitä liittyminen tarkoittaisi.

Kunnan tekninen päällikkö Ahti Mikkonen oli mukana selvitystyössä. "Katuvaloja on vaihdettu ledeiksi ja valaistusaikoja säädetty", hän kertoo.

Selvitysryhmä tuli siihen tulokseen, että on kannattava asia liittyä Hinku-verkostoon. Liittymisaloite hyväksyttiin valtuustossa.

Kuntaan perustettiin Hinku-ryhmä, jonka tavoitteena on hyötyä Hinku-verkostosta mahdollisimman paljon. Ensin pitää selvittää, mitä on jo tehty ja sitten, mitä vielä pitäisi tehdä. Työryhmään kuuluvat Pertti Raninen puheenjohtajana ja jäseninä Ahti Mikkonen, Matja Häyrynen, Juha Kanervo ja Helka Tolonen.

Työ kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi

Ristijärvi on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tärkeimmät toimenpiteet ovat kiinteistöjen lämpötilojen lasku järkevälle tasolle, kiinteistöjen sisä- ja ulkovalaistuksen muuttaminen ledeiksi ja valaistusaikojen säätäminen sekä katuvalojen muutos ledeiksi ja valaistusaikojen säätäminen.

Kunnan merkittävimmät päästölähteet ovat maatalous, liikenne, työkoneet ja rakennusten lämmitys.

Ristijärven kunta on asukasluvultaan pieni, siinä 1 250 asukasta, minkä takia resurssit ovat vähäiset. Kunnassa on kuitenkin tahtoa tehdä oma osansa päästöjen vähentämiseksi.

Apua tekemiseen Ristijärvi saa Hinku-verkoston asiantuntijoilta. Jo seuraavaan Hinku-ryhmän toukokuussa pidettävään kokoukseen on tulossa asiantuntija Hinku-verkostosta.

"Edessä on monitoimitalo Virtaalan remontti, mihin hankitaan rahoitus muuta kautta, mutta remontin jälkeen laitetaan aurinkokeräimet Virtaalan katolle, missä hyödynnetään Hinku-verkostoa täysipainoisesti", kertoo Pertti Raninen.

Useaan taloon Ristijärvellä on tulossa aurinkopaneeleita. "Meidän tehtävämme on valistaa kuntalaisia tarjolla olevien avustusten hyödyntämisestä", Pertti jatkaa. "Sama koskee lämpöpumppuja ja lämpökaivoja."

"Meillä on tiedossa hyvin ne toimenpiteet, joihin tarvitaan lupa, mutta me ei tiedetä selvittämättä, mitä on tehty niissä tapauksissa, että lupaa ei ole tarvittu, kuten aurinkopaneeleissa", täsmentää Ahti Mikkonen.

Ristijärven tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. "Jos saadaan muutama tuulimylly, on tavoite mahdollista saavuttaa", sanoo Pertti Raninen.

Hinku-verkosto

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on mukana myös maakuntia.

Ristijärven liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 96 kuntaa, ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on yli 2,3 miljoonaa. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus Syke. (https://www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/)

Hinku-työn yhdyshenkilöt

Ristijärven yhdyshenkilö Sykeen on tekninen päällikkö Ahti Mikkonen, ahti.mikkonen@ristijarvi.fi.

Hinku-ryhmän puheenjohtaja on Pertti Raninen, pertti.raninen@sci.fi.

Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä on Suomen ympäristökeskus SYKEn professori Jyri Seppälä, puhelin 029 525 1629, jyri.seppala@syke.fi