Laahtasen pitkospuut uusattiin suunnittelutaijolla, talakoohengellä ja Leaderin rahotuksella

13.6.2022

Laahtasesta tulloo meille uusi matkailukohe. Järven ympäri voepi kierteä kuivin jaloin - märimmät kohat pitkospuita pitkin. Van miten lahonneet pitkospuut uusattiin talakoella, niin siitä kertovat meille Salla Heikkinen, Juha Kanervo ja Leila Karppinen. Laahtasen reitin avajaiset on sunnuntaina 19.6.2022 klo 13 osoitteessa Sotkamontie 185 - tervetulloa!

Se koko idea lähti Sallan päevityksestä Facebookissa 1.6.2021. Salla oli tehny Laahtaselle retken ja huomannu, missä kunnossa pitkospuut olivat. Lähiretkeilyalueista pitäisi pittää nykyistä parempaa huolta, Salla oli ajatellu.

No Juhalla rupesi heti laskukone raksuttammaan ja suunnitelma kehittymmään. Kati Rita taas rupesi Leader-rahotuksesta puhumaan. Leila hommasi kyläkokkouksen pystyyn, ja siinä porukassa päätettiin, että pitkospuut kunnostetaan kyläyhistyksen voimin, jos saahaan siihen Mehtähallitukselta luvat ja rahoitusassiet hoetuu.

Otin Mehtähallituksen Luontopalveluihin yhteyttä, kertoo Juha. Siellähän oli suunnitelmissa tulla tänä kesänä purkamaan mädäntyneet pitkospuut pois. No ne olivat myötämielisiä sille meijän ajatukselle, että me uusattassiin pitkospuut ja kunnostettasiin vaellusreitti - vihreetä valloo näyttivät. Mehtähallituksella kun oli se, että ne hiljasempia kohteita karsivat ylläpitolistalta.

Seoraavaksi meillä alako miettiminen, että mistä materiaalit. Selevisi, kertoo Juha, että yksityiseltä löyty lehtikuusikko tästä Ristijärveltä, ja niistä tehtiin pystykauppa. Ne oli vuonna 84 peltoon istutettuja lehtikuusia - rehevä pohja, lehtomainen multamaa; rinnan korkeuvelta lähes 40-senttisiä oli läpimitaltaan järeimmät.

Niin hienoja pitkospuulankkuja niistä tuli, jatkaa Salla, ettei niijen päälle meinannu iletä astua.

Urakoitsija otettiin, ja se kaato lehtikuuset motolla. Sitten ne ajettiin ajokoneella tien varteen ja puuautolla Laahtasen kankaalle.

Omalta kylältä löyty sahuri. Lehtikuuset sahattiin lankuksi ja moottorikelekalla siirrettiin reitin varrelle. Telapuut ajettiin samoilla lämpimillä.

Laahtasen pitkospuita sahataan

Laahtasen vaellusreitin pitkospuita ajetaan paikoilleen moottorikelkalla

Nythän ne naputeltiin kevvään aikana. Tässä yhteyvessä Juha päevittellöö naolojen hintoa.

Pitkospuiden asennusta Laahtasella

Motourakoitsija, puuautokuljetus ja sahhaus maksettiin van kaikki muu on ollu talkootyötä. Melekein 10 000 euroa se Elävä Kainuu Leader meille hanketukkea myönsi.

Juhalla oli taito ja kyky suunnitella se homma, sanoo Salla. Juha oli tehny perusteelliset suunnitelmat siitä, minkä verran lankkua tarvitaan missähi kohti. Työmäärä väheni siitä, että oli suunnittelu- ja työnjohtotaitoa.

Laahtasen talkootyötä

Talokooporukka lähti tekemään ensimmäistä errää, ja siitä saatiin malli, miten edetä. Ja loppua kohtihan se vauhti kiihtyy, sanoo Salla Juhan ja Leilan remahtaessa nauruun.

Perustettiin talakooväelle Whatsapp-ryhmä. Pyhännänkylän Facebook-sivulla oli jatkuvasti päevityksiä siitä, mitä millonnii piti tehä.

Kaekkiaan on käöny 12 eri talakoolaesta. Yli 300 talakootuntia tehtiin parissa kuukauvessa iltahommina ja lauantaisin. Porukan pittää toenen toeseensa luottaa, kehua ja kannustaa, että uuvelleenkin tullaan, jatkaa Salla.

Laahtasella tehtiin yli 300 talkootyötuntia parissa kuukaudessa

Pisin pätkä tehtiin hurjalla työtahilla. Sallahi oli neljä tuntia naoloamassa. Oli hauvikset kippeät, Salla muistelee.

Mauno Heikkinen teki Juhan kanssa liitoskohtia, ja laettovat sen verran kiinni, että se siinä pyssyy paekallaan, kuvaa Salla. Pasi Heikkinen ja Elias Kurkinen ehtivät aina uusia puita siihen valamiiksi ja asettelivat niitä kohalleen. Myö Tolosen Jyrkin kanssa naolattiin sitä mukkaa kun eellä menevät saevat lankkuja paekalleen.

Nuotiopaikathan me kansa kunnostettiin, jatkaa Juha. Kaksi nuotiopaikkaa on siltojen molemmin puolin. Niihin on uuvet penkit tehty. Hiiltämön paikalle tehtiin semmonen pitäjän kommein puupöytä.

Laahtasen vaellusreitille tehtiin talkoilla penkit

Laahtasen vaellusreitille tehtiin talkoilla pöytä

Salla on ollu hankkeen yksi puuhamies, toteaa Leila. Sikäli kun oon Juhan matkassa pysyny, naurahtaa siihen Salla. Juha on ollut meillä rojektipäällikkönä, van jokkaesella talakoolaisella on ollut oma merkityksesä.

Enkä oesi uskunu, että vuojen päästä tuosta some-päevityksestä uusilla pitkospuilla astellaan, huokaa Salla, van siinä porukkahenki näötti voimansa. On se mukava että meiltä löytyy halluo ja kykkyö pittää yhteisistä asijoista huolta.

Niinku Leila on joskus sanonu, Salla jatkaa, niin meillä on Ristijärvellä mahottoman paljon hyvvie asioeta jo olemassa, kun vaen niitä osataan arvostaa ja niistä porukalla huolta pijetään.

Leila korostaa tiedottamisen merkitystä talakootyön onnistumiselle. Facebook ja Whatsapp-ryhmä oli ahkerassa käötössä.

Avajaesten yhteyvessä on hyvä tillaesuus testata reittie

Laahtasen reitin avajaiset pidetään sunnuntaina 19.6.2022 klo 13. Osoite on Sotkamontie 185, Ristijärvi. Tervetuloa!

Laahtasen reitin avajaisten mainos