Taksat 2024

 

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT VOIMASSA 1.4.2024 

ALUSTA LUKIEN 

 

Laitos            Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta

Taksat on hyväksytty Ristijärven Vesihuolto-osuuskunnan hallituksen kokouksessa 1.2.2024.
Vesihuolto-osuuskunta perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen, tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.
 
1 §
Liittymismaksu
 

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Liittymismaksun määräytyminen

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palvelujen käytön perusteella seuraavasti:
                      L = K x A x P x Y1
 
A = rakennusluvan mukainen lämmin kerrosala
P = palvelukerroin. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, palvelukerroin on 1,0. Osakertoimet ovat:
                      - vesi             0,5
                      - jätevesi       0,5                 yhteensä 1,0 
                    

Liittymismaksun yksikköhinta (YL) on 3,50 €/kem2.               

K = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

 
                             - kahden asunnon rivitalo 6
                             - rivitalo 3
                             - asuinkerrostalo 3
                             - asuinliikerakennus 3
                             - liikerakennus 3
                             - julkinen rakennus 2
                             - teollisuusrakennus 2
                             - maatalouden talousrakennus 2
                             - loma-asunnot 8
 
HUOM!
Rakennusten pienin liittymismaksu vesi- ja viemäri on 4200 € + alv 24 % = 5 208,00 € 
 

Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksun, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistössä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksu peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 25 %.

Pientalojen liittymismaksut

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkomuotoon. Lisäliittymismaksu peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan.

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksu on seuraava:

                      Liittymismaksu vesi           Liittymismaksu viemäri         Yht.        

                         1230,00 €                              2970,00 €                        4200,00 €

Liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %

2 §
Perusmaksu
 

Vesihuoltolaitoksen perusmaksu (P) määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palvelujen käytön perusteella. Perusmaksu peritään kaikista liitetyistä kiinteistöistä. Se lasketaan kaavalla:       P = K x A x P x Yp

Kiinteistötyypin mukainen kerroin, rakennuksen kerrosala ja palvelukerroin ovat samat kuin liittymismaksussa.
Perusmaksun yksikköhinta on 0,35 €/kem2 . Enintään kahden asunnon pientalojen perusmaksut ovat seuraavat:
 

                      Perusmaksu vesi                 Perusmaksu viemäri         Yht.

                      81,80 €                                85,20 €                              167,00 €                      

Perusmaksuihin lisätään alv 24 %.

3 §
Käyttömaksu
 

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

Vesi              1,50 €/m3  alv 0 %             1,86 €/m3 alv 24%

Jätevesi        2,65 €/m3 alv 0 %              3,29 €/m3 alv 24 %

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

4 §
Poikkeukset
 

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5. tarkoitettujen liittyjien maksuja.

5 §
Viivästyskorko ja perimiskustannukset
 
Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viivästyskorko (vuonna 2024
11,0 %).
 

Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 € jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Posti- ja laskutuskulut
 
Asiakkaan pyynnöstä tehtävästä ylimääräisestä lukemalaskusta peritään posti- ja laskutuskuluina
4,00 € sis. Alv 24 %. Kiinteistön omistajan vaihtuessa kuluja ei peritä.